PRESSMEDDELANDEN

22 May, 2019 Regulatory

Förslag till bolagsstämma för TCECUR AB

Som en följd av betydande ägarförändringar föreslår de största ägarna Mertiva AB, Arbona AB och ledningen i TCECUR, som tillsammans representerar ca 56 % av röster och kapital, en ny styrelse.   Förslaget innebär att styrelsen består av färre ledamöter och lägre arvoden vilket inneb [...]

24 April, 2019 Regulatory

Ledningen blir tillsammans med investeringsföretagen Mertiva AB (publ) och Arbona (publ) nya huvudägare i TCECUR AB (publ)

TPE AS som introducerade TCECUR på First North juni 2017 har kommit överens om att sälja huvuddelen av sina aktier (1.694.840 aktier) till Mertiva och Arbona, två noterade investeringsföretag, och till ledningen i TCECUR. Ledningen ökar därmed sitt ägande från ca 18 % till ca 26 %, Mertiva [...]

23 April, 2019 Regulatory

TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

    Styrelsen i TCECUR har beslutat om att senarelägga utgivandet av kvartalsrapport nr 1 2019. Kvartal 1 kommer att publiceras den 28 maj. Vidare kommer ordinarie bolagsstämma att hållas 28 maj.

22 April, 2019 Regulatory

Kallelse till bolagsstämma TCECUR Sweden AB (publ)

Aktieägarna i TCECUR Sweden AB (publ), 559102-0184, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23:e maj 2019 klockan 15.00 Plats: Scandic Victoria Tower Kista. 

12 April, 2019 Regulatory

Rättelse: TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Rättelse: I föregående pressmeddelande uteblev hänvisning till TCECURs Certified Adviser, vilket nu är tillagt.   Styrelsen i TCECUR har beslutat om att senarelägga utgivandet av kvartalsrapport nr 1 2019. Kvartal 1 kommer att publiceras den 22 maj. Vidare kommer ordinarie bolagsstämma att h [...]

12 April, 2019 Regulatory

TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Styrelsen i TCECUR har beslutat om att senarelägga utgivandet av kvartalsrapport nr 1 2019. Kvartal 1 kommer att publiceras den 22 maj. Vidare kommer ordinarie bolagsstämma att hållas 23 maj.

10 April, 2019 Regulatory

TCECURs årsredovisning för 2018 nu publicerad

TCECURs årsredovisning för 2018 är nu publicerad på bolagets hemsida.

25 February, 2019 Regulatory

TCECURs dotterbolag Mysec erhåller affärer med Sisab

TCECURs dotterbolag Mysec har tillsammans med två andra säkerhetsföretag vunnit en upphandling om avtal med Sisab, som nu är under överklagande. I väntan på att detta skall avgöras har ett tillsvidareavtal tecknats mellan Mysec och Sisab. Avtalet gäller översyn, modernisering och insta [...]

22 February, 2019 Regulatory

TCECURs dotterbolag TC Connect Norge vinner affär om ca 6 MSEK

TCECURS dotterbolag TC Connect Norge har tecknat avtal med ett världsledande energiföretag i Norge avseende installation av säkra kommunikationssystem. Affären omfattar installation av Tetra radioteknologi, terminaler och driftsättning. Systemen skall vara i drift under första halvåret 2019 o [...]

1 2 3 6


Pressarkivet innehåller pressmeddelanden från augusti 2017. Fler pressmeddelanden finns här.