PRESSMEDDELANDEN

27 December, 2018 Regulatory

Ledningen i TCECUR erbjuds teckningsoptioner

I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma erbjuds koncernledningen optioner motsvarande 200.000 aktier, dvs en utspädning på ca 5,9%. De som erbjuds är VD TCECUR Ole Oftedal, vVD/CFO TCECUR Henrik Nordin, Harald Rönning VD TC Connect Norge, Robert Birgersson VD TC Connect Sverige, Per Li [...]

06 December, 2018 Regulatory

Harald Rönning ny VD i TCECURs dotterbolag TC Connect AS

Harald Rönning är idag CEO i Innovative Business Software AS, ett av marknadens ledande företag inom kontrollrum, och har anställts som Verkställande Direktör i TC Connect AS, som  ingår i TCECUR, Harald kommer även att ingå i koncernens ledning och tillträder under december.

29 November, 2018 Regulatory

TCECUR deltar med investerarpresentation hos ProHearings 2018-11-30

Imorgon fredag den 30 november ger TCECUR en investerarpresentation och svarar på frågor i en modererad frågestund efter presentationen.

28 November, 2018 Regulatory

Ledningen i TCECUR köper aktier

Per Lindstrand, VD i dotterbolaget AW Technic, har omdisponerat sitt aktieägande, mellan bolag och privat, i TCECUR och nettoförvärvat ytterligare 20.000 aktier. Han har nu ett totalt ägande om 170.000 aktier. Förvärven har skett från huvudägaren TPE till ett marknadspris om 25 kr per aktie. [...]

23 November, 2018 Regulatory

TCECUR vinner via dotterbolaget AW Technic nya affärer om 8 MSEK

AW Technic har erhållit ytterligare en stor beställning av säkerhetssystem för ett av världens ledande streamingföretag. Ordern, som är den största i bolagets historia, uppgår till drygt 8 MSEK och avser integrerade passersystem och övervakning i Stockholm med leverans under första kvarta [...]

29 October, 2018 Regulatory

Ledning och styrelse i TCECUR köper aktier

Styrelse och ledning i TCECUR har tillsammans förvärvat 27 200 aktier av huvudägaren TPE till ett pris motsvarande stängningskurs fredag den 26 oktober på 25,20kr per aktie.

25 October, 2018 Regulatory

Komplettering till PM gällande TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget AW Technic

Spelföretaget som AW Technic erhåller order av är en av världens absolut största aktörer, med global verksamhet, inom utveckling av spel för TV och dator.

25 October, 2018 Regulatory

TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget AW Technic

TCECURs dotterbolag AW Technic har tecknat en affär med en ny multinationell kund i datorspelbranschen. Den initiala ordern uppgår till drygt 5 MSEK, med leverans under 2018. Avtalet innebär installation av integrerade säkerhetssystem med passersystem, larm och kameraövervakning i Stockholm och [...]

22 October, 2018 Regulatory

TCECUR genomför en riktad kvittningsemission på 1,75 MSEK som en följd av avveckling av brygglån

TCECUR AB meddelar idag att Bolagets styrelse har, med stöd av det bemyndigande som gavs av årstämma den 9 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om 76 087 aktier till en teckningskurs om 23 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 1,75 MSEK kronor före emi [...]

19 October, 2018 Regulatory

Delårsrapport 1 juli - 30 september 2018 TCECUR AB (publ)

TCECUR presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

1 2 3 5


Pressarkivet innehåller pressmeddelanden från augusti 2017. Fler pressmeddelanden finns här.