PRESSMEDDELANDEN

08 August, 2019 Regulatory

TCECUR - delårsrapport 2

TCECUR presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2019, 1 april - 30 juni.

24 June, 2019 Regulatory

TCECURs dotterbolag Mysec Sweden AB erhåller order om ca 5 MSEK

TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag Mysec har erhållit en order om ca 5 MSEK från Domstolsverket gällande säkerhetsteknik till Attunda Tingsrätt, Arbetet påbörjas i augusti och kommer färdigställas under våren 2019. Ordern innefattar bland annat Inbrottslarm, passersystem, kame [...]

12 June, 2019 Regulatory

TCECURs dotterbolag AWT förvärvar Comex - Rättelse – felaktig hänvisning till MAR i tidigare PM, nu borttagen nedan

TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag AWT ingått avtal om att förvärva Comex, vilket är lokaliserat i Frankfurt. Förvärvskostnaden uppgår till ca 1 MSEK, förvärvet finansieras med egna medel från AWT och tillträde skedde den 4 juni 2019.

10 June, 2019 Regulatory

TCECURs dotterbolag AWT förvärvar Comex

TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag AWT ingått avtal om att förvärva Comex, vilket är lokaliserat i Frankfurt. Förvärvskostnaden uppgår till ca 1 MSEK och förvärvet finansieras med egna medel från AWT, tillträde skedde den 4 juni 2019.

05 June, 2019 Regulatory

TCECURs dotterbolag Mysec förvärvar Larmator

TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag Mysec ingått avtal om att förvärva Larmator. Larmator konsolideras i koncernen från och med juni och förvärvas till ett pris om 3 MSEK, varav hälften är prestationsbunden ersättning till tiden efter tillträdet.

29 May, 2019 Regulatory

Kommuniké från årsstämman i TCECUR Sweden AB (publ)

Kommuniké från årsstämman i TCECUR Sweden AB (publ), 559102-0184, som hölls tisdagen den 28:e maj 2019 klockan 15.00 Plats: Scandic Victoria Tower Kista, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

28 May, 2019 Regulatory

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019 TCECUR AB (publ)

TCECUR presenterar delårsrapport för första kvartalet 2019.

22 May, 2019 Regulatory

Förslag till bolagsstämma för TCECUR AB

Som en följd av betydande ägarförändringar föreslår de största ägarna Mertiva AB, Arbona AB och ledningen i TCECUR, som tillsammans representerar ca 56 % av röster och kapital, en ny styrelse.   Förslaget innebär att styrelsen består av färre ledamöter och lägre arvoden vilket inneb [...]

24 April, 2019 Regulatory

Ledningen blir tillsammans med investeringsföretagen Mertiva AB (publ) och Arbona (publ) nya huvudägare i TCECUR AB (publ)

TPE AS som introducerade TCECUR på First North juni 2017 har kommit överens om att sälja huvuddelen av sina aktier (1.694.840 aktier) till Mertiva och Arbona, två noterade investeringsföretag, och till ledningen i TCECUR. Ledningen ökar därmed sitt ägande från ca 18 % till ca 26 %, Mertiva [...]

1 2 3 7


Pressarkivet innehåller pressmeddelanden från augusti 2017. Fler pressmeddelanden finns här.