Access World Technic

Verksamhet

  • Passersystem – med avancerad teknik, biometri m.m. kopplat till kundens administrativa system och kontrollrum
  • Alarmsystem – med upp till 500 kopplade sensorer
  • Videoövervakning – HD-kameror, videoanalys och integration med säkerhetssystem
  • Rum- och besökshantering, kontrollprocesser för ID och biometri

Historia och verksamhet

Access World Technic grundades 1993, och har sedan starten varit integratör för Honeywell, och experter på Honeywells system Pro-Watch, MaxPro, Galaxy och WinPak, samt leverantör av passersystemet på Oskarshamns kärnkraftverk. När AW Technic fick nya ägare 2012 ökade man fokus på relationen med Honeywell och 2017 nåddes högsta status som Platinumcertifierad integratör för Honeywell. 2015 blev AW Technic även certifierad integratör för Tyco Software House (CCURE), vilket har skapat många affärsmöjligheter, och utgör idag en stor del av AW Technics verksamhet.

Access World Technic är inne i en väldigt expansiv fas, under de senaste åren har antal kunder ökat markant och under 2017 mer än dubblerades både omsättning, antal kunder och personal.

Marknad

Access World Technic arbetar med passersystem, larm och kameraövervakning med fokus på globala, avancerade säkerhetssystem för stora multinationella kunder så som Johnson & Johnson, H&M, Citibank, Spotify, GoPro m.fl. Företaget är certifierat för de två främsta globala säkerhetssystemen i världen och utför installationer, service och systemintegrationer runt om i hela Europa. Framtiden ser ljus ut, och planer på att utöka den lokala närvaron i strategiska städer i har påbörjats.

VD:ns ord

På Access World Technic fokuserar vi på att vara professionella och noggranna i vårt arbete, samtidigt som vi lägger stor vikt vid att vara flexibla när det gäller arbetstid, resor och projekt. Allt för att på bästa möjliga sätt anpassa oss till våra kunders unika behov i en internationell miljö med omfattande säkerhetskrav. För att lyckas med detta särskiljer vi oss från våra konkurrenter genom att vara bäst på det vi gör, vara tydliga och duktiga på att kommunicera, samt kunna fatta snabba beslut i en bransch där långa beslutsvägar snarare är regel än undantag.

Leverantörer

Kunder