PRESSMEDDELANDEN

20 December, 2019 Regulatory

Harald Bergby utses till ny VD i TC Connect AS

Harald är sedan tidigare marknads- och försäljningsdirektör och blir nu dessutom högste chef och VD i bolaget. Harald har en lång erfarenhet i TC Connect och har sedan år 2000 arbetat inom försäljning och teknik. Med en lång och nära relation med marknaden, kunder och leverantörer har h [...]

28 November, 2019 Regulatory

Förändringar i TCECURs ledning och styrelse

Styrelsen har i samråd med VD kommit fram till att det nu är en lämplig tidpunkt för en förändring av den operativa ledningen. Styrelsen föreslår att Ole Oftedal, vid kommande årsstämma vilken planeras ske den 2 april år 2020, återgår till sin tidigare roll som styrelsens ordförande f [...]

21 October, 2019 Regulatory

Rättelse: Ledningsförändring i TCECUR

Rättelse avser befattning på Henrik Nordin, i övrigt samma innehåll.    TCECURs CFO Henrik Nordin kommer i slutet av januari 2020 att övergå till annan tjänst utanför koncernen. Henrik kommer att slutföra omstruktureringen av TC Connect Norge under kvartal 4 då även en ny finansledning [...]

21 October, 2019 Regulatory

Ledningsförändring i TCECUR

TCECURs VD Henrik Nordin kommer i slutet av januari 2020 att övergå till annan tjänst utanför koncernen. Henrik kommer att slutföra omstruktureringen av TC Connect Norge under kvartal 4, då även en ny finansledning kommer att presenteras.

18 October, 2019 Regulatory

TCECUR - delårsrapport kvartal 3

TCECUR presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2019, 1 juli - 30 september.

01 October, 2019 Regulatory

TCECUR refinansierar förvärvslån och byter huvudbank

TCECURs dotterbolag har tidigare haft fem olika banker beroende av tidigare historik. Avtal har nu tecknats med Swedbank som huvudbank vilket medför att koncernens hantering av finansiering och löpande bankärenden blir enklare och mer fördelaktigt.   I samband med detta så refinansieras och ut [...]

26 September, 2019 Regulatory

Brev till aktieägare i TCECUR

Först  vill jag tacka er för det stöd och intresse som ni visat, och visar, vår verksamhet. Jag får löpande en del frågor om företaget och utvecklingen samt att det har varit tyst från oss på TCECUR under ett tag. Det betyder inte att det inte händer mycket under ytan, varför jag nu vä [...]

25 September, 2019 Regulatory

VD-byte i dotterbolaget TC Connect AS

Harald Rönning har valt att lämna sin befattning som VD för TC Connect i Norge. Henrik Nordin CFO och Vice VD i TCECUR övertar omgående rollen och utses till tf VD i TC Connect AS. 

08 August, 2019 Regulatory

TCECUR - delårsrapport 2

TCECUR presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2019, 1 april - 30 juni.

24 June, 2019 Regulatory

TCECURs dotterbolag Mysec Sweden AB erhåller order om ca 5 MSEK

TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag Mysec har erhållit en order om ca 5 MSEK från Domstolsverket gällande säkerhetsteknik till Attunda Tingsrätt, Arbetet påbörjas i augusti och kommer färdigställas under våren 2019. Ordern innefattar bland annat Inbrottslarm, passersystem, kame [...]

1 2 3 8


Pressarkivet innehåller pressmeddelanden från augusti 2017. Fler pressmeddelanden finns här.