PRESSMEDDELANDEN

TCECUR slutför förvärvet av Mysec Sweden AB

12 June, 2018 kl 09:10 CET Regulatory

Förvärvet av Mysec har nu slutförts efter en grundlig due dilligence som visat att företaget är välskött och att balansräkning och resultatgenerering håller en mycket hög kvalitet. TCECUR tillträdde 1 mars.
 
Den initiala köpeskillingen på 21,3 MSEK har finansierats genom ett kortare brygglån, om maximalt 5 månader, från en grupp privata investerare med en periodränta om 7,5 %.
 
Mysec har brutet räkenskapsår, och omsättningen från maj 2017 till februari 2018 uppgick till ca 29 MSEK,
 
- Mysecs rörelseresultat under denna period uppgick till drygt 15 %.
 
- Förvärvet av Mysec förväntas bidra positivt till koncernens resultat och vinst per aktie.

  
Om Mysec Sweden AB  
 
Mysec utvecklar, installerar, driftar och underhåller avancerade säkerhetssystem till företag och den offentliga sektorn. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001. Mysec är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061.
 
Mysec Larmportal är en egenutvecklad produkt som digitaliserar och effektiviserar säkerhetsbranschen. Med en stark position i Stockholmsregionen har företaget byggt långvariga kundrelationer med dokumenterat hög leveranskvalitet.
 
Viktiga större kunder är Arla, ICA, Botkyrka kommun, Stockholms Stad, SATS, och en större svensk klädkedja.
 
Mysec har innehaft AAA-kreditrating under många år, utsågs till DI Gasell 2017 och har under de tre senaste åren levererat 25 % i tillväxt på årsbasis.
 
Mysecs tre ägare och entreprenörer, Toste Hedlund, Kurt Jonsson och Peo Wallgren, kommer att fortsätta i sina funktioner i bolaget vilket nu ingår i en First North noterad koncern med ökade möjligheter till tillväxt. De erhåller aktier värda 10 miljoner till aktiekurs 25,96 SEK och avser att behålla aktierna i minst 5 år.
 
Nyemitterade aktier fördelas enligt följande:
Toste Hedlund 206 472 aktier
Peo Wallgren 89 368 aktier
Kurt Jonsson 89 368 aktier
 
Totalt nyemitterade aktier: 385 208
Totalt utestående aktier är därmed nu: 3 785 208
 
Läs mer om Mysec Sweden på TCECURS nya hemsida: www.tcecur.com
 
Om TCECUR       
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem. Mangold Fondkommission är TCECURS Certified Adviser.
 
Viktig information: 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Juni 2018 kl. 09.10 CET.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef
+ 46 70 592 75 99
Ole@tcecur.se 

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser