PRESSMEDDELANDEN

TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget Mysec Sweden

25 June, 2018 kl 08:50 CET Regulatory

Mysec har tecknat ett antal strategiskt viktiga kontrakt och avtal med en större svensk kommun och två stora detaljhandelsföretag.

Som helhetsleverantör till Botkyrka kommun avseende tekniska säkerhetssystem har Mysec fått förtroendet att fortsätta ytterligare en avtalsperiod på 2+1+1 år som leverantör och att utveckla relationen med kommunen. Ordern är värd mellan 15 och 20 MSEK årligen och omfattar nyinstallationer, kompletteringar, service och underhåll till kommunens fastigheter. 

Vidare har Mysec tecknat avtal med två större detaljhandelsföretag avseende installation av helintegrerade larm- och passersystem med CCTV i kontors- och lagermiljöer. Sammanlagt är dessa avtal värda ca 15 MSEK.

   "Vi är mycket stolta över att få fortsätta dessa strategiskt viktiga kundrelationer, som utvecklats med mycket erfarna och professionella medarbetare kombinerat med våra unika produkter inom digitaliserade larmsystem. Mysec växer nu ytterligare och befäster sin position som en av Stockholms mest intressanta säkerhetsleverantörer.", säger Toste Hedlund VD Mysec.
 
"Mysec förvärvades till TCECUR under våren och har utvecklats över förväntan. Mysec visar stark tillväxt under god lönsamhet som med unika lösningar och produkter effektiviserar delar av säkerhetsleveransen.", säger Ole Oftedal VD TCECUR.
 
Om Mysec Sweden
Mysec är ett säkerhetsbolag som arbetar med larm, övervakning, identifikation och passersystem. Omsättningen 2017 var ca 30 MSEK med en vinstmarginal om 15 %.
 
Om TCECUR
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem. Mangold Fondkommission är TCECURs Certified Adviser.    
 
Viktig information:  
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl. 08.50 CET.     

För ytterligare frågor vänligen kontakta: 
Ole Oftedal, VD och koncernchef 
+ 46 70 592 75 99 
Ole@tcecur.se  
 
Toste Hedlund, VD Mysec Sweden AB
+ 46 70 241 15 04
toste.hedlund@mysec.se

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser