PRESSMEDDELANDEN

Harald Rönning ny VD i TCECURs dotterbolag TC Connect AS

06 December, 2018 kl 14:46 CET Regulatory

Harald Rönning är idag CEO i Innovative Business Software AS, ett av marknadens ledande företag inom kontrollrum, och har anställts som Verkställande Direktör i TC Connect AS, som  ingår i TCECUR, Harald kommer även att ingå i koncernens ledning och tillträder under december.

 
Harald är utbildad civilingenjör och ekonom och har en bakgrund inom Telenor med chefsjobb inom projektledning och försäljning. Under åren 2002 till 2014 var Harald VD i Safetel AS, som utvecklades med stark tillväxt och god lönsamhet under hans ledning. Efter att Safetel fusionerades med Multicom skapades Addsecure, en av Nordens största säkerhetskoncerner.
  
TC Connect AS utvecklas stabilt och VD Ansgar Birkeland med sitt team har lyckats vända förlust till ett tydligt positivt resultat under året. Ansgar har valt att efter 15 års mycket förtjänstfullt arbete på olika positioner i TC Connect gå i pension och ägna sig åt mer privata intressen och styrelseuppdrag.
 
”Harald kommer med sin erfarenhet och drive inom försäljning och företagsutveckling att tillföra värdefull ledning till TC Connect i Norge. Vi har en stabil position inom digital radio, en erfaren teknikorganisation och egna tetrabaserade tjänster och nätverk. Med Harald som ledare kan vi ytterligare utvecklas som Norges ledande leverantör inom säker kommunikation”, säger Ole Oftedal VD i TCECUR.
 
”TC Connect är ett spännande bolag som jag har följt under många år och jag ser fram emot att få bidra till att utveckla verksamheten vidare. Företaget är mycket väletablerat i en marknad som växer. Med utgångspunkt i TC Connects djupa tekniska kompetens, leveranskapacitet och en imponerande kundbas både inom onshore och offshore tror jag starkt på att vi kan utveckla företaget vidare”, säger Harald Rönning.
 
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99 
Ole.oftedal@tcecur.se
https://tcecur.com  

Harald Rönning VD TC Connect AS
+ 47 901 96 245

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser