PRESSMEDDELANDEN

TC Connect Sverige erhåller utökningsorder om ca 6 MSEK av pågående utrullning till ett statligt verk

08 February, 2019 kl 08:50 CET Regulatory

TCECURs dotterbolag TC Connect Sverige har erhållit förnyat förtroende för utökning av befintligt avtal med att installera och driftsätta säkra kommunikationssystem med Rakel som bärare. Affären innebär utrullning av system och produkter under 2019 och 2020, ordervärdet uppgår till ca 6 MSEK.

  
Marknaden för säker kommunikation befinner sig i tillväxt där ökade säkerhetskrav och ny funktionalitet driver efterfrågan. Rakel är ett statligt nätverk för brukare, främst inom den offentliga sektorn, med mycket höga säkerhetskrav.
 
"Vi är mycket glada över att få utveckla det goda samarbetet vi har med myndigheten, vilket tyder på att vi levererat god kvalitet och säker funktion.”, säger Robert Birgersson VD TC Connect Sverige.
 
TC Connect Sverige ingår i den Nasdaq First North-listade koncernen TCECUR, en teknikorienterad företagsgrupp fokuserad på säkerhet inom kommunikation, övervakning, larm, identifikation och passersystem.
 
"TC Connect Sverige har utvecklats stabilt de senaste åren med en tillväxt om ca 10 % och en vinstmarginal i närheten av koncernens krav på 10 %. Affären är av strategisk art och innebär en tydlig markering i marknaden att vi är en av de ledande leverantörerna i Sverige inom säker kommunikation.", säger Ole Oftedal VD TCECUR.
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, AWT och Mysec Sweden AB.
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcecur.se
 
Viktig information:
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 08.50 CET. 

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser