PRESSMEDDELANDEN

TCECURs årsredovisning för 2018 nu publicerad

10 April, 2019 kl 12:57 CET Regulatory

TCECURs årsredovisning för 2018 är nu publicerad på bolagets hemsida.

 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, AWT och Mysec Sweden AB.   

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.   

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcecur.seFler pressreleaser