PRESSMEDDELANDEN

TC Connect föreslår två nya ledamöter till styrelsen

07 May, 2018 kl 10:57 CET Regulatory

TC Connect föreslår inför årsstämman den 9 maj två nya ledamöter till styrelsen, Tommy Lundqvist och Lars Wennberg. Niklas Flyborg avböjer omval. Därmed utökas styrelsen med en plats.

 
Tommy Lundqvist (1954)
 
Tommy har varit advokat och delägare i advokatbyråer sedan 1991 och var med och bildade Wistrand Advokatbyrå i Stockholm 1999 där han är fortsatt verksam. Han arbetar med svensk och internationell affärsjuridik med inriktning på företagsöverlåtelser, börsnoteringar, kommersiella avtal, skatterätt och allmän bolagsrätt. Tommy har sedan 1989 varit styrelseledamot i svenska och internationella bolag med verksamheter inom tjänstesektorn, finans, läkemedel och industri. Utöver sitt uppdrag i TC Connect har Tommy styrelseuppdrag i flera bolag, däribland Acacia Asset Management AB, Cupole Consulting Group AB och Target Aid AB. Tommy är jur. kand. och har även ekonomutbildning från Stockholms universitet.
 
Lars Wennberg (1958)
 
Lars Wennberg är senior partner i W&F Advisory AB sedan 2017, ett rådgivningsföretag inom managementfrågor. Rådgivningstjänsterna omfattar strategi, bolagsstyrning, finansiering samt företagsförvärv och värderingar. Branschspecifik kompetens utgörs av IT, media, bygg och fastigheter samt dagligvaruhandeln. Tidigare har Lars arbetat 30 år inom PwC i Sverige. I rollen som revisor och rådgivare till börsföretag har han fått en god insikt och kunskap om förutsättningarna för ett noterat bolag i förhållande till aktiemarknadens krav, kapitalanskaffningar och företagsförvärv. Genom åren har han arbetat med ett antal förändringsprojekt i publika och privata bolag. Lars är Civilekonom från Stockholms Universitet.
 
Innehav av aktier i bolaget:
Tommy och Lars äger inga aktier i bolaget.
 
Om TC Connect     
 
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.    

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Ole Oftedal VD och koncernchef TC Connect
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcconnect.se

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser