PRESSMEDDELANDEN

Komplettering till PM gällande TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget AW Technic

25 October, 2018 kl 15:30 CET Regulatory

Spelföretaget som AW Technic erhåller order av är en av världens absolut största aktörer, med global verksamhet, inom utveckling av spel för TV och dator.

 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sverige, AW Technic AB och Mysec Sweden AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:     
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
Ole.oftedal@tcecur.se
https://tcecur.com     
 
Per Lindstrand VD AW Technic
+46 70 646 59 31
Per.lindstrand@awtechnic.se
http://www.awtechnic.se    
 
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 Oktober 2018 kl. 15.30 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: Release



Fler pressreleaser