PRESSMEDDELANDEN

Ledning och styrelse i TCECUR köper aktier

29 October, 2018 kl 09:00 CET Regulatory

Styrelse och ledning i TCECUR har tillsammans förvärvat 27 200 aktier av huvudägaren TPE till ett pris motsvarande stängningskurs fredag den 26 oktober på 25,20kr per aktie.

  
 
De som förvärvat aktier är:
Tommy Lundqvist, Styrelseordförande, 12 000 aktier.
Lars Wennberg, Styrelseledamot, 1 000 aktier.
Henrik Nordin, CFO TCECUR, 8 000 aktier.
Robert Birgersson, VD TC Connect Sverige 1 000 aktier.
Johan Kvist, Säljansvarig TC Connect Sverige, 3 000 aktier.
Tony Källebring, Head of IT & System Developer TC Connect Sverige, 200 aktier.
Anders Lindstrand, Projektledare AW Technic, 2 000 aktier.
 
 
TPE äger efter transaktionen ca 57 % av utestående aktier.
Ledning och styrelse inom koncernen äger ca 22 % av utestående aktier.
 
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sverige, AW Technic AB och Mysec Sweden AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:    
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
Ole.oftedal@tcecur.se
https://tcecur.com    
 
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl. 09.00 CET.   

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser