PRESSMEDDELANDEN

Ledningen i TCECUR köper aktier

28 November, 2018 kl 11:32 CET Regulatory

Per Lindstrand, VD i dotterbolaget AW Technic, har omdisponerat sitt aktieägande, mellan bolag och privat, i TCECUR och nettoförvärvat ytterligare 20.000 aktier. Han har nu ett totalt ägande om 170.000 aktier. Förvärven har skett från huvudägaren TPE till ett marknadspris om 25 kr per aktie.
 
TPE äger efter transaktionen 1 925 840 aktier.

 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR 
+ 46 70 592 75 99 
Ole.oftedal@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser