PRESSMEDDELANDEN

Ledningen i TCECUR erbjuds teckningsoptioner

27 December, 2018 kl 12:43 CET Regulatory

I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma erbjuds koncernledningen optioner motsvarande 200.000 aktier, dvs en utspädning på ca 5,9%. De som erbjuds är VD TCECUR Ole Oftedal, vVD/CFO TCECUR Henrik Nordin, Harald Rönning VD TC Connect Norge, Robert Birgersson VD TC Connect Sverige, Per Lindstrand VD AWT, Toste Hedlund VD Mysec. Teckningskursen är 35,5 kr per aktie efter 30 månader och villkoren för teckning sker enligt Black-Scholes modellen.

 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Tommy Lundqvist, Styrelseordförande i TCECUR 
+ 46 70 950 72 40 
tommy.lundqvist@wistrand.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser