PRESSMEDDELANDEN

TCECUR vinner via dotterbolaget AW Technic nya affärer om 8 MSEK

23 November, 2018 kl 09:00 CET Regulatory

AW Technic har erhållit ytterligare en stor beställning av säkerhetssystem för ett av världens ledande streamingföretag. Ordern, som är den största i bolagets historia, uppgår till drygt 8 MSEK och avser integrerade passersystem och övervakning i Stockholm med leverans under första kvartalet 2019.

 

"Det är med stor glädje och stolthet som vi får förnyat förtroende av denna globala aktör. Vi eftersträvar att alltid ha en nära kundrelation, vilket våra återkommande kunder bevisar är rätt strategi. Detta tillsammans med vårt kompletta erbjudande och höga teknikhöjd gör att vi ligger i framkant på vår marknad och möjliggör att vi kan vidareutveckla vår leverans i Sverige och globalt.", säger Per Lindstrand VD AW Technic. 
 
”AW Technic bevisar återigen att bolagets erbjudande är mycket starkt och attraktivt, både på hemmaplan och internationellt. AW Technic som har drygt 50 % av sin försäljning och installation utanför Sverige visar med denna order att deras säkerhetslösningar är konkurrenskraftiga på samtliga marknader.”, säger Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR.
 
AW Technic, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl a kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar. Fokus ligger på Honeywell-system, Tyco Software House-system, biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.  
 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
 
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
Ole.oftedal@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Per Lindstrand VD AW Technic
+46 70 646 59 31
Per.lindstrand@awtechnic.se
http://www.awtechnic.se
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 09.00 CET.   

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser