PRESSMEDDELANDEN

TCECUR vinner affärer via dotterbolaget TC Connect Sverige

20 June, 2018 kl 08:50 CET Regulatory

TC Connect Sverige har tecknat ett treårigt ramavtal och erhållit beställningar av en statlig myndighet avseende inomhustäckning, radiosystem och terminaler. Vidare har order med Billerud Korsnäs tecknats avseende uppdatering av radiosystem, samt ett antal mindre beställningar av PMR system till kommuner. Totalt uppgår ordervärdet för affärerna 4,5 MSEK.

 

"Det strategiska arbetet med att introducera nya produktlinjer börjar ge effekt vilket är glädjande, vi fortsätter att växa inom applikationer för kontrollrum där vi finner hög efterfrågan." säger Robert Birgersson, VD i TC Connect Sverige.
  
”Det är mycket tillfredsställande att vi börjar se effekten av omställningen till ny teknik och egna produkter.” säger Ole Oftedal, koncernchef och VD TCECUR.
 
Om TCECUR
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem. Mangold Fondkommission är TCECURs Certified Adviser.  
 
Viktig information:  
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 Juni 2018 kl. 08.50 CET.  
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef
+ 46 70 592 75 99
Ole@tcecur.se Fler pressreleaser