Pressmeddelande

TCECURs tyska dotterbolag AWT Comex anställer försäljningsansvarig COO

21 April, 2020 kl 11:10 CET Regulatory

TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag AWT Comex anställt Markus Bucher som försäljningsansvarig COO för bolagets marknader i centrala Europa. Markus kommer närmast från rollen som Head of Sales – Security vid Nutz GmbH, som är en av de större Europeiska intregratörerna av avancerade säkerhetssystem.  

 
”Efter förvärvet av Comex Trade GmbH i fjol, så är vi mycket glada att Markus valt att joina vårt team. Han är en av de mest erfarna i branschen. Detta stärker vår lokala närvaro och förmågan att leda och omsätta den växande efterfrågan från bolagets internationella kunder och
med stöd från våra huvudleverantörer Honeywell och Tyco Software House”, säger Per Lindstrand VD i AWT. 

 
”Vi ser med tillförsikt att AWT fortsätter sin globala expansion, och att vi trots den pågående pandemin lyckas ta dessa steg. TCECUR koncernen tar pandemin på största allvar, och stöttar för närvarande bl.a. myndigheterna i Sverige och Norge med snabba och kundanpassade lösningar inom säkerhet och säker kommunikation”, säger Klas Zetterman CEO i TCECUR.
 
Om AWT
 
AWT är ett dotterbolag i koncernen som integrerar, installerar och driftar säkerhetslösningar främst till multinationella företag. Drygt 50 % av volymen kommer från den internationella marknaden. AWT har på ett par år växt från ca 10 MSEK till ca 40 MSEK under god lönsamhet. Med nära samarbete med världens ledande leverantörer utvecklar AWT kundunika lösningar inom säkerhet och övervakning. 
 
Om TCECUR
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.  
 
Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta: 
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR 
+ 46 739 830402
klas@tcecur.se