Pressmeddelande

VD-byte i dotterbolaget TC Connect AS

25 September, 2019 kl 10:05 CET Regulatory

Harald Rönning har valt att lämna sin befattning som VD för TC Connect i Norge. Henrik Nordin CFO och Vice VD i TCECUR övertar omgående rollen och utses till tf VD i TC Connect AS. 

 
Henrik har arbetat nära den norska ledningen under lång tid, känner till verksamheten väl och är ansvarig för det omstruktureringsprogram som initierats under våren. TC Connect AS kommer att fokusera verksamheten mot försäljning av hw/systemlösningar och service. Samtidigt avvecklas större projekt som haft en osäkrare lönsamhet och ytterligare satsningar sker inom det egna nätverket Diginet.
 
”Jag känner god tillförsikt till denna lösning där Henrik tillsammans med ledningen i Norge nu slutför omvandlingen till ett mer fokuserat, stabilare och mer lönsamt bolag, vilket kommer att ske innan årsskiftet.”, säger Ole Oftedal.
 
 
OM TCECUR
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, innan förvärvet, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB. 
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole@tcecur.se 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release