Pressmeddelande

TCECURs norska dotterbolag TC Connect AS tecknar ramavtal med Helsetjenestens driftsorganisasjon för Nödnett HF (HDO) värderat till 25-30 mnok

07 September, 2020 kl 14:30 CET Regulatory

TC Connect AS har idag signerat ett flerårigt ramavtal med Helsetjenestens driftsorganisasjon för Nödnett HF (HDO) avseende lösningar för direkt ut alarmering av akuta vakttjänster via Nödnett. Helsetjenesten är den norska hälso- och sjukvården. Kontraktets värde anslås till 25-30 mnok och gäller i 2 år med möjlighet till förlängning.

 
"Det är mycket glädjande att HDO väljer oss som leverantör. Vår förmåga att möta kundens höga krav gör att vi kan leverera dessa helhetslösningar.”, säger Harald Bergby VD TC Connect AS.

 
”Denna affären är väl i linje med vår strategi i Norge. Vi ser framemot att få leverera dessa lösningar, och ett gott samarbete med HDO”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
 

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.

 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2020 kl. 14.30 CET.  


Dokument och länkar

Ladda ner: Release