Pressmeddelande

Förändringar i TCECURs ledning och styrelse

28 November, 2019 kl 13:15 CET Regulatory

Styrelsen har i samråd med VD kommit fram till att det nu är en lämplig tidpunkt för en förändring av den operativa ledningen. Styrelsen föreslår att Ole Oftedal, vid kommande årsstämma vilken planeras ske den 2 april år 2020, återgår till sin tidigare roll som styrelsens ordförande för att lämna över VD-rollen till en ny person med rätt erfarenhet och kompetens för att exekvera på TCECURs planer. Tommy Lundqvist, nuvarande styrelseordförande, kommer att föreslås vara ledamot i styrelsen. Ole Oftedal kommer att kvarstå som VD till dess att en efterträdare rekryterats.

 
TCECUR har under år 2019 växlat huvudägare från internationella riskkapitalfonder till investeringsbolagen Mertiva och Arbona, samt genom ett ökat engagemang från ledningspersonerna i koncernen. I samband med ägarförändringen så fastställdes en tillväxtstrategi, vilken nu med delvis nya förutsättningar kommer att kunna genomföras med högre tempo under år 2020 med en förstärkt styrelse och ledning.
 

TCECUR har som mål att visa på både god organisk och förvärvsdriven tillväxt, i dagsläget har tre av fyra portföljbolag utvecklats väl och uppvisat en stark tillväxt samt god lönsamhet. TC Connect i Norge har däremot haft ett utmanande år med ett antal olönsamma större projekt som nu avslutats. Verksamheten i Norge genomgår sedan en tid tillbaka en omställning och har reducerats från tre till ett kontor i Oslo med fokus mot nätverk, service och mindre projekt. Genom dessa åtgärder väntas även TC Connect Norge visa god lönsamhet under 2020.
  
 

OM TCECUR
 

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.
 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal,
VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole@tcecur.se

Tommy Lundqvist,
Styrelseordförande TCECUR
+ 46 70 952 72 40
tommy.lundqvist@wistrand.se


Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019 kl. 13:15 CET.