Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Automatic Alarm vinner ramavtal med Lidingö Kommun värt ca 37,5 MSEK

09 June, 2022 kl 14:00 CET Regulatory

Automatic Alarm har vunnit en större upphandling till Lidingö kommun. Avtalet omfattar akuta och planerade installationer samt servicetjänster inom säkerhetsteknik och omfattar bland annat lås, larm, passersystem och brandlarm avseende samtliga fastigheter som ägs och förvaltas av Lidingö stad, Lidingö Stads tomtaktiebolag och Lidingö Stads Fastighets Aktiebolag. Avtalet bedöms vara värt ca 37,5 MSEK och löper på 2 år med förlängning på maximalt ytterligare 1 plus 1 år.

”Vi gläds över att ha vunnit ramavtalet och därigenom få fortsätta leverera säkerhetslösningar till Lidingö. Detta är helt i linje med vår strategi att leverera helhetslösningar gällande säkerhet till offentliga inrättningar i Stockholmsområdet”, säger Andreas Bergström, VD Automatic Alarm.
 
”Vi är stolta över fortsatt förtroende från Lidingö och ser framemot ett gott samarbete tillsammans”, säger Klas Zetterman VD och koncernchef TCECUR.  


TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2022 kl. 14:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM Lidingö Kommun 20220609