Pressmeddelande

TCECUR byter lista till NGM Nordic MTF

21 January, 2020 kl 18:22 CET Regulatory

Styrelsen i TCECUR, som noterades på Nasdaq First North 2017, har ansökt och blivit godkända om att flytta noteringsplats till NGM Nordic MTF. Anledningen är av ekonomisk natur samt att styrelsen har mycket goda erfarenheter av andra företag i tillväxt noterade på NGM.

 
Aktien kommer att avregistreras på First North efter handelsdagens slut den 4 februari och noteras på NGM Nordic MTF den 5 februari 2020.

 
För aktieägare i TCECUR innebär detta ingen skillnad mot tidigare, aktien behåller samma kortnamn (TCC) och samma ISIN-kod (SE0009889488) som tidigare. Aktieägare behöver således inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.
 
OM TCECUR
 

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.
 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal,
VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole@tcecur.se