Pressmeddelande

TCECUR vinner via dotterbolaget AWT nya affärer om 5 MSEK

05 July, 2021 kl 13:00 CET Regulatory

Access World Technic AB har erhållit ytterligare beställningar av säkerhetssystem för ett av världens ledande streamingföretag. Totala ordervärdet uppgår till ca 5 MSEK och avser integrerade passersystem och övervakning i Stockholm och Milano med leverans under andra halvan av 2021.

 
"Vi har nu fått vårt första säkerhetsprojekt i Italien! Det är med både spänning och tillförsikt som vi gör oss redo för att återigen leverera ännu ett prestigeprojekt ute i Europa, samtidigt som vår försäljning i Sverige fortsatt ökar enligt plan.”, säger Per Lindstrand VD AWT.

 
”AWT visar återigen att deras erbjudande är attraktivt både inom och utanför landets gränser. Denna gång bär det, utöver Stockholm, iväg till Milano. Det ska bli mycket spännande att följa projektets utveckling och effekten av att AWT utökar sitt kontaktnät i Italien.”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl.a. kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar. Fokus ligger på Honeywellsystem (Pro-Watch, Galaxy), Tyco Software House-system (CCURE), Lenel (OnGuard, S2), Gallagher, Genetec, samt biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.


 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av sex dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB och RF Coverage AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Per Lindstrand, VD
+46 70 646 59 31
per@awt.com
https://www.awt.com

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2021 kl. 13:00 CET.  
 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release