Pressmeddelande

TCECUR: Skatteverket har valt TC Connect Sweden AB som leverantör av Rakelprodukter och -tjänster

06 July, 2021 kl 15:00 CET Regulatory

TC Connect Sweden AB har valts som leverantör till Skatteverket av Rakel produkter och tjänster, nu när Skatteverket går in i Rakelnätet. En mycket viktig del för implementeringen av Rakel i Skatteverkets organisation är planering av genomförandet, framtagandet av riktlinjer, dokument samt programmering och utbildning. Tillsammans med den kompetens som finns på Skatteverket tillför TC Connect produkter, kompetens och lång erfarenhet i programmering och utbildning av Rakel vilket är nödvändigt för att göra utrullningen så smidig och effektiv som möjligt. Avtalet löper på 2 år med option att förlängas upp till 4 år, och är initialt uppskattat till ca 2 msek exklusive eventuella tillägg och förlängningsoptioner.

 
Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. Det stärker samhällets krishanteringsförmåga och idag är över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

 
”Vi är mycket stolta över att ha fått Skatteverket som kund och få leverera produkter och tjänster inom Rakel”, säger Robert Birgersson VD TC Connect Sweden AB.

 
”TC Connect Swedens långa erfarenheter och kunskaper kommer väl till pass när vi fått möjligheten att leverera Rakel även till Skatteverket. Vi ser framemot ett gott samarbete och en smidig utrullning tillsammans med kunden”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av sex dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect AS, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com
 
Robert Birgersson, VD TC Connect Sweden AB
+46 70 519 41 86

robert.birgersson@tcconnect.se
www.tcconnect.se

 
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2021 kl. 15:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM TC Connect AB 20210706