Pressmeddelande

TCECUR vinner via det nyförvärvade bolaget Automatic Alarm nya affärer för utbyggnad av Rödabergsskolan i Stockholm

20 November, 2020 kl 13:00 CET Regulatory

Automatic Alarm har erhållit en större beställning på 2,9 MSEK i samband utbyggnaden av Rödabergskolan på Norrmalm i Stockholm. Ordern avser passersystem, brand- och inbrottslarm. Skolan planeras stå färdig till höstterminen 2022. 

  
”Vi gläds över att få leverera till utbyggnaden av Rödabergsskolan, vilket är helt i linje med vår strategi att leverera helhetslösningar gällande säkerhet till skolor och andra offentliga inrättningar i Stockholmsområdet”, säger Andreas Bergström, VD Automatic Alarm.

  
”Kul att Automatic Alarm tar in en fin order direkt efter att dom nu är en viktig del av TCECUR. Genom samarbetet med Mysec har nu Automatic även full tillgång till vår egenutvecklade larmportal, vilken underlättar säkerhetsarbetet avsevärt för bland annat skolor i Stockholm, kommuner och större företag runt om i Sverige”, säger Klas Zetterman VD och koncernchef TCECUR.  

  
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 13.00 CET.  


Dokument och länkar

Ladda ner: Release