Pressmeddelande

TCECUR stämplar om 100 000 A aktier till B aktier

16 November, 2020 kl 15:00 CET Regulatory

TCECUR AB (publ) har fått in en begäran om omstämpling av 100 000 A-aktier till B-aktier från TCECUR:s största ägare Arbona AB (publ). För att Arbona i samband med slutlig tilldelning av aktier i TCECUR:s nyemission inte ska komma över 30% och därmed få budplikt så har Arbona begärt omstämpling av 100 000 A-aktier till B-aktier.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm AB.
 


För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com
 

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 november 2020 kl 15:00.

Dokument och länkar

Ladda ner: Release