Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag AWT tecknar avtal med Amerikansk biltillverkare för stort säkerhetsprojekt i Tyskland

22 December, 2020 kl 11:30 CET Regulatory

Access World Technics tyska bolag AWT Comex GmbH tecknar avtal med en ledande amerikansk biltillverkare för ett stort säkerhetsprojekt i Tyskland. Uppskattat ordervärde uppgår till ca 20 MSEK med förväntad leverans under första halvan av 2021, vilket därmed utgör det största projektet i AWTs historia.

 
"Den europeiska tillverkningsindustrin är en mycket intressant marknad för oss, och i och med detta prestigeprojekt tecknar vi ett av de viktigaste avtalen i AWTs historia. Vi tar nu ett stort steg framåt som säkerhetsleverantör.”, säger Per Lindstrand VD AWT.

 
”AWT avslutar året otroligt starkt och går därmed in i 2021 med en välfylld orderbok”, säger Klas Zetterman VD TCECUR.

 
AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl.a. kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar. Fokus ligger på Honeywell-system (Pro-Watch, Galaxy etc), Tyco Software House-system (CCURE), biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.

 
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Per Lindstrand, VD
+46 70 646 59 31
per@awt.com
https://www.awt.com

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 11:30 CET.  

 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release