Pressmeddelande

TCECUR Sweden AB (publ) byter aktieslag och ISIN-kod i Euroclear Sweden AB

01 October, 2020 kl 15:47 CET Regulatory

Avstämningsdag för skifte av aktieslag i TCECUR Sweden AB (publ.) (”TCECUR” eller ”Bolaget”) har fastställts till den 6 oktober 2020.
 
I enlighet med stämmobeslut, så har TCECUR Sweden AB skapat nya aktieslag: A- respektive B-aktier. Samtliga 4 690 840 tidigare stamaktier kommer att ersättas med A-aktier i relationen 1:1, dvs varje befintlig stamaktie ersätts av 1 (en) ny A-aktie.

 
Avstämningsdag för bytet är den 6 oktober 2020. Sista dag för handel före bytet är 2 oktober 2020. Första dag för handel efter bytet 5 oktober 2020. Observera att aktien kommer att handlas med ett nytt kortnamn och en ny ISIN-kod från och med den 5 oktober 2020 till följd av aktiebytet.

 
Information om berört instrument:
 

Kortnamn: TCC
Nytt kortnamn från och med den 5 oktober 2020: TCC A

 
ISIN-kod: SE0009889488
Ny ISIN-kod från och med 5 oktober 2020: SE0014965604

 
FISN-kod: TCECUR/SH
Ny FISN-kod från och med 5 oktober 2020: TCECUR/SH A

 
CFI-kod: ESVUFR
Antal instrument: 4 690 840

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com
 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release