Pressmeddelande

TCECUR vinner via dotterbolaget AWT nya affärer om 8 MSEK

24 August, 2021 kl 11:00 CET Regulatory

Access World Technic har via sitt tyska bolag erhållit ytterligare beställningar från en av världens ledande amerikanska biltillverkare. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 8 MSEK och avser leverans av säkerhetsprodukter under Q3 och Q4 2021.

"Sedan starten av 2021 har AWT kontinuerligt levererat genom det avtal som tecknades i slutet av 2020, och en order av denna dignitet är ett tydligt bevis på fortsatt förtroende samt ökat engagemang från vår kund.”, säger Per Lindstrand VD AWT.
 
”AWT befinner sig i en mycket intressant fas just nu och går mot en fortsatt expansion i Europa, Asien och USA. Bilindustrin är som bekant global och passar väl med AWTs tillväxtstrategi”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl.a. kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar. Fokus ligger på Honeywellsystem (Pro-Watch, Galaxy), Tyco Software House-system (CCURE), Lenel (OnGuard, S2), Gallagher, Genetec, samt biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av sju dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB och Access World Technic AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Per Lindstrand, VD
+46 70 646 59 31
per@awt.com
https://www.awt.com

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 11:00 CET.  


 
Dokument och länkar

Ladda ner: Release