Pressmeddelande

TCECUR förvärvar RF Coverage AB

01 June, 2021 kl 15:00 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB (publ.) har idag den 2020-06-01 förvärvat samtliga aktier i RF Coverage AB (”RFC”).  RFC är en ledande aktör inom projektering, integrering och underhåll av mobil inomhuskommunikation med uppdragsgivare främst inom transportsektorn som tåg och tunnelbana. Bolaget är baserat i Stockholm och omsatte under de senaste 12 månaderna strax under 20 msek med god lönsamhet. Förvärvet kommer att ha en positiv inverkan på TCECURs resultat.

  • ”Med RF Coverage gör vi ett strategiskt förvärv som passar väl in med våra befintliga verksamheter inom säker kommunikation. En bra ledning och ett mycket kompetent team gör att vi är övertygade om att bolaget kommer att fortsätta sin fina utveckling.”, säger Klas Zetterman, VD TCECUR.
  • ”Vi välkomnar TCECUR som ny ägare av RF Coverage. Vi ser framemot att utveckla bolagets potential vidare genom en breddning av vårt erbjudande till marknaden och att bearbeta nya marknader med vår unika kompetens inom inomhustäckning.”, säger Jonas Blom VD för RF Coverage.

Transaktionen i korthet och finansiella effekter

Förvärvet av RFC är ett led i TCECURs tillväxtstrategi och adderar mycket kunnig personal och teknisk kompetens inom krävande täcknings- och GPS lösningar. Exempel på detta är mobiltäckning och positionering där luftburna radiosignaler ej kan överföras under jorden i tunnlar och gruvor.

Bolagets omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret till knappt 20 msek med god lönsamhet. Totalt har bolaget 11 anställda och är baserat i Stockholm. En betydande del av bolagets intäkter kommer från avtalsbundna underhålls- och serviceavtal.

Med RFC medräknat bedöms TCECUR-koncernens rörelseresultat proforma före avskrivningar ha uppgått till omkring 24 MSEK (EBITDA) och omsättningen till 239 MSEK räknat rullande tolv månader fram till den 31 mars 2021 i den nu befintliga koncernstrukturen med de övriga rörelsedrivande dotterbolagen (Mysec Sweden AB, Access World Technic AB Automatic Alarm i Stockholm AB, TC Connect Sweden AB och TC Connect AS.).

Affären bedöms få en positiv effekt på TCECUR-koncernens balansräkning, soliditet och vinst per aktie.

Köpeskillingen består av en kombination av en del 7 msek i kontanter, en del 8 msek motsvarande 227 688 nyemitterade aktier i TCECUR samt en kontant resultatbaserad tilläggsköpeskilling för perioden 2021-05-01—2022-04-30. Förvärvet finansieras med egna medel samt genom en riktad emission av aktier till säljarna.

Teckningskursen per aktie uppgår till 35,14 SEK vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tjugo (20) handelsdagar som föregick den 1 juni 2021.

Efter registrering av emissionen uppgår aktiekapitalet i TCECUR Sweden AB till 1 647 395,50 SEK fördelat på totalt 6 589 582 aktier, 6 489 582 A-aktier och 100 000 B-aktier.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se

https://tcecur.com

TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 15:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR PM 20210601 1500