Pressmeddelande

Klas Zetterman ny VD i säkerhetsbolaget TCECUR

06 March, 2020 kl 12:00 CET Regulatory

Klas Zetterman utses till ny VD och koncernchef i TCECUR och efterträder Ole Oftedal som övergår till rollen som styrelsens ordförande. Klas tillträder rollen som VD den 14 april.

 
Klas är civilingenjör från KTH, med en framgångsrik karriär som ledare i både svenska och internationella företag. Han har bred erfarenhet av försäljning, produktion och affärsutveckling av högteknologiska företag och kommer närmast från rollen som Vice President och General Manager för Illinois Tool Works (ITW), ett av USAs största börsnoterade industriföretag, där han varit verksam de senaste 12 åren. Tidigare har han bland annat arbetat som VD för Stokvis Tapes, Insite GmbH, Speed Ventures GmbH och dessförinnan i olika internationella roller för kemikoncernen DuPont de Nemours.
Klas har även arbetat med företagsförvärv och företagsförsäljningar samt strategisk rådgivning inom management.
 
”Klas är en mycket erfaren, drivande och omtyckt ledare med omfattande internationell erfarenhet. TCECUR befinner sig i ett expansivt skede i en marknad under stark utveckling, Klas personliga egenskaper, säljfokus och breda erfarenhet av affärsutveckling kommer att stödja den utveckling vi ser framför oss”, säger Ole Oftedal, VD och blivande styrelseordförande.

 
”Jag ser att dagens TCECUR utgör en solid bas med stor utvecklingspotential och goda möjligheter för fortsatt lönsam organisk och förvärvsdriven tillväxt. De fyra portföljbolagen har alla bra och beprövade tekniska plattformar som med nytänkande möjliggör att TCECUR kan lösa kundernas allt högre krav på säkerhet och funktionalitet.  Säkerhetsbranschen är i stark utveckling med hög efterfrågan från kunder och samhället i stort. Med en tydlig huvudägare och en uttalad
förvärvsstrategi, så är det ett mycket spännande läge. Jag ser
fram emot uppgiften att utveckla och driva TCECUR framåt tillsammans med medarbetare, samarbetspartners och kunder”, säger Klas Zetterman.
 
 
OM TCECUR
 

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, AWT AB och Mysec Sweden AB.
 
Bolagets aktie är listad på NGM, Nordic Growth Market.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99                 

ole@tcecur.se   
 
Klas Zetterman

+46 73 983 04 02
 
 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 12:00 CET. 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release