Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag TC Connect AB är en av vinnarna av flerårigt ramavtal för leverans av produkter och tjänster till Rakel

30 June, 2021 kl 08:00 CET Regulatory

TC Connect Sweden AB är ett av företagen som fått förnyat förtroende från Kammarkollegiet och signerat ett ramavtal gällande leveranser av utrustning och tjänster till det svenska Rakelnätverket som används av svenska myndigheter för säker kommunikation. Ramavtalet löper upp till 4 år inklusive optioner på förlängning.

 
Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. Det stärker samhällets krishanteringsförmåga och idag är över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.
 
”Vi är stolta över att ha fått förnyat förtroende från Kammarkollegiet för att fortsatt få leverera produkter och tjänster inom Rakel samt för övrig kommunikation till svenska myndigheter”, säger Robert Birgersson VD TC Connect Sweden AB. 
 

”Vi ser framemot att arbeta nära våra svenska myndigheter i arbetet med och utvecklingen av säker kommunikation, särskilt med tanke på de kompletteringar och kommande teknikskiften mot nästa generation av Rakel som nu är under framtagande”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av sex dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect AS, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com

 
Robert Birgersson, VD TC Connect Sweden AB

+46 70 519 41 86
robert.birgersson@tcconnect.se
www.tcconnect.se
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 08:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: Release