Pressmeddelande

TCECUR startar nytt dotterbolag: LAMPORT - en unik helautomatisk larmförmedlingstjänst

03 May, 2021 kl 14:00 CET Regulatory

TCECURs styrelse har idag fattat beslut att starta ett nytt dotterbolag: Lamport AB, som kommer att erbjuda marknaden en unik helautomatisk larmförmedlingstjänst till företag, kommuner och organisationer. Bolaget planerar att lanseras till den svenska marknaden under det tredje kvartalet i år. Föregångaren till Lamports larmportal har varit i drift genom TCECURs dotterbolag Mysec de senaste 10 åren och idag är över 3000 anläggningar uppkopplade och över 34 miljoner larmhändelser har förmedlats.

”Lamport är ett unikt trygghetsverktyg för företag, kommuner och andra organisationer eftersom Lamport är kompatibelt med i stort sett alla moderna säkerhetssystem som förmedlar larmhändelser på marknaden”, säger Klas Zetterman koncern VD TCECUR.
 
”I Lamports molnbaserade larmportal kan kunderna hantera och administrera alla larm och händelser i realtid. Här kan du välja vilka larm som ska skickas, hur och till vem, skapa tidsscheman, användarbehörigheter och kontrolljournaler. Genom att all hantering, kontroll och administration sker centralt skapas en mycket bättre överblick över säkerhetsarbetet och resurseffektivisering”, säger Toste Hedlund, VD Mysec och tillförordnad VD Lamport.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Toste Hedlund, VD
+46 70 241 15 04
toste.hedlund@mysec.se
https://mysec.se.

Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl. 14:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: Release