Pressmeddelande

TCECUR flyttar årsstämman till den 11 juni

06 May, 2020 kl 09:00 CET Regulatory

Mot bakgrund av den pågående pandemin och att den fortsatta spridningen alltjämt är svår att bedöma, så har styrelsen beslutat att skjuta på bolagets årsstämma ytterligare. Nytt datum är den 11 juni kl. 14.00. Kallelsen kommer, i enlighet med bolagsordningen, att skickas ut senast den 13 maj.

 
Om TCECUR
  
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.  
 
Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME.
  
För ytterligare frågor vänligen kontakta: 
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR 
+ 46 739 830402
klas@tcecur.se 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release