Pressmeddelande

Uppdaterad finansiell kalender för TCECUR år 2020

14 April, 2020 kl 15:22 CET Regulatory

TCECUR AB publicerar härmed bolagets finansiella kalender för 2020.

 
Delårsrapport 1 publiceras den 27 maj 2020.
Årsstämma hålls den 27 maj 2020.
Delårsrapport 2 publiceras den 10 augusti 2020.
Delårsrapport 3 publiceras den 19 oktober 2020.

 
OM TCECUR 

  
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 

Bolagets aktie är listad på NGM, Nordic Growth Market.
 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 739 830402
klas@tcecur.se

Dokument och länkar

Ladda ner: Release