Pressmeddelande

TCECUR vinner via dotterbolaget AWT nya affärer om 3 MSEK

26 June, 2020 kl 15:00 CET Regulatory

Access World Technic AB har erhållit ytterligare en större beställning av säkerhetssystem från ett av världens ledande streamingföretag. Ordern uppgår till drygt 3 MSEK och avser integrerade passersystem och övervakning i Berlin, Tyskland, med leverans under andra halvan av 2020.

 
"Vi är mycket stolta över att vi får fortsätta att leverera säkerhetssystem till denna globala aktör. Den pågående pandemin medför nya utmaningar vid leveranser utanför Sverige, och vi har därför satsat mycket på att utveckla och anpassa vår leverans därefter. Tack vare det kontaktnät av lokala samarbetspartners som vi byggt upp kan vi nu utföra både avancerade säkerhetsinstallationer och snabba serviceutryckningar runt om i världen. Vi ser med tillförsikt fram emot vår fortsatta globala expansion”, säger Per Lindstrand VD AWT.
 
”AWTs globala expansion är en otroligt intressant resa där vi, tack vare våra globala kunder, får möjligheten att etablera oss på nya marknader som i många fall kan vara utmanande och svåråtkomliga. Vi tar AWTs lyckade koncept med globala säkerhetslösningar för multinationella kunder med oss ut i världen och stärker därmed vårt varumärke och goda rykte även utanför Sverige.
Tyskland är en mycket intressant och växande marknad, som spelar en central roll i AWTs fortsatta expansion i Europa.”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
 
AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl.a. kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar.
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB
och Mysec Sweden AB.
 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Per Lindstrand, VD
+46 70 646 59 31
per@awt.com
https://www.awt.com
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 15.00 CET.