Pressmeddelande

Ledningen blir tillsammans med investeringsföretagen Mertiva AB (publ) och Arbona (publ) nya huvudägare i TCECUR AB (publ)

24 April, 2019 kl 10:15 CET Regulatory

TPE AS som introducerade TCECUR på First North juni 2017 har kommit överens om att sälja huvuddelen av sina aktier (1.694.840 aktier) till Mertiva och Arbona, två noterade investeringsföretag, och till ledningen i TCECUR. Ledningen ökar därmed sitt ägande från ca 18 % till ca 26 %, Mertiva äger ca 19 % och Arbona ca 10 % efter affären. TPE AS har planenligt sålt aktier under det senaste halvåret och reducerar nu sitt innehav till ca 4 %, vilket innebär ett mindre säljtryck i aktien framöver.

  
”Vi ser den utökade investeringen i TCECUR som en markering av ledningens starka tilltro till bolaget. Vi är också mycket glada över att Mertiva och Arbona, som är kapitalstarka ägare, investerar tillsammans med oss. Strategin att växa såväl koncernen som portföljbolagen organiskt och genom förvärv inom säkerhetssektorn kommer att ta ny fart när nu ägarbilden har klarnat”, säger Ole Oftedal VD i TCECUR.
 
”Säkerhetsbranschen befinner sig i stark utveckling drivet både av teknikutveckling och av ett ökat säkerhetsbehov i samhället. TCECUR är ett mindre bolag med hög kvalitet i affärsmodell och management. Vi är övertygade om att vi tillsammans med management kommer att kunna utveckla företaget och skapa aktieägarvärde”, säger Håkan Blomdahl, styrelseordförande i både Mertiva och Arbona.
 
Efter investeringen ökar Ole Oftedal VD i TCECUR sitt ägande direkt och indirekt via bolag/försäkring från 4,2 till 6,2 % (287.538 aktier), Toste Hedlund VD i Mysec ökar från 4,4 % till 6,1 % (287.538 aktier), och Per Lindstrand ökar från 4,2 % till 5,9 % (279.690 aktier). Totalt ökar ledningen sitt ägande från 18 % till ca 26 %.

 TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.  
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se,.  
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99  
ole.oftedal@tcecur.se
 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 10.15 CET. 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release