Pressmeddelande

TCECUR refinansierar tidigare förvärvslån

12 November, 2020 kl 14:00 CET Regulatory

TCECUR refinansierar ett tidigare långfristigt förvärvslån på 30 MSEK. Ett nytt lån på 20 MSEK tas i Swedbank och 10 MSEK av det tidigare lånet amorteras från bolagets kassa, vilken stärkts genom den nyss avslutade företrädesemissionen.

 
”Vi är glada att Swedbank återigen visar sitt förtroende för vår verksamhet.
Vi minskar nu koncernens nettoskuldsättning och sänker våra finansiella kostnader betydligt. Samtidigt har vi skapat ett ökat utrymme för kommande förvärv”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef.  
 
Om TCECUR

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta: 
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR 
+ 46 739 830402

klas@tcecur.se 
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 november 2020 kl 14:00.


Dokument och länkar

Ladda ner: Release