Pressmeddelande

TCECURs norska dotterbolag TC Connect AS vinner ramavtal med Statens Vegvesen

26 May, 2021 kl 16:00 CET Regulatory

TC Connect AS har signerat ett ramavtal med Statens Vegvesen på leveranser av utrustning till det norska Nödnettsystemet. Ramavtalet löper på 2 år med option på 1+1 års förlängning och beräknat värde är ca 2,2 MNOK.

 
”Vi jobbar mycket med Statens Vegvesen inom flera områden och är stolta över att även bli vald till leverantör av utrustning till Nödnett”, säger Harald Bergby VD TC Connect AS.

 
”TC Connect Norge visar med detta avtal vägen mot nya givande samarbeten med ett av det norska samhällets viktigaste funktioner ”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect AS,  TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Harald Bergby, VD
+47 900 55433

harald.bergby@tcconnect.no  
https://tcconnect.no

Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl. 16:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM TC Connect AS 20210526