Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag AWT etablerar bolag i Asien

14 December, 2020 kl 08:00 CET Regulatory

Access World Technic AB (AWT) startar bolag i Singapore och vinner samtidigt sitt första kontrakt på ca 1 MSEK från en amerikansk tillverkare av integrerade kretskort och elektronik-komponenter. Ordern avser integrerade passer- och kameraövervakningssystem i Singapore, med leverans under det första kvartalet av 2021.

 
"Vi följer den strategi som vi har satt upp, och börjar redan nu se resultatet av denna. Vår globala resa fortsätter genom uppbyggnaden av vårt bolag i Singapore. Detta innebär att vi etablerat oss på en marknad som tidigare varit svår att nå. Att vi så här snabbt får in nya kunder tyder på att vårt erbjudande är attraktivt även i Asien”, säger Per Lindstrand VD AWT.

 
”Det är tydligt att det finns ett starkt intresse från marknaden för AWT:s erbjudande. AWT växer nu globalt och det är spännande för vår tillväxtresa”, säger Klas Zetterman VD TCECUR.

 
AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl.a. kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar. Fokus ligger på Honeywell-system (Pro-Watch, Galaxy etc), Tyco Software House-system (CCURE), biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.

  
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Per Lindstrand, VD
+46 70 646 59 31
per@awt.com
https://www.awt.com

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2020 kl. 08:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: Release