ÄGARFÖRTECKNING

Ägarförteckning per 2019-04-24

NamnAntal aktierAndel %
Mertiva AB924 84019,72 %
Arbona AB470 00010,02 %
Ole Oftedal271 1905,7 %
Toste Hedlund230 2824,9 %
Per Lindstrand218 8104,6 %

Totalt utstående aktier: 4 690 840
Ledning och styrelse äger totalt ca 26 % i TCECUR Sweden AB (Publ)
*Utöver ovan redovisat innehav har TPE AS ställt ut 12 500 styck aktier till Mangold
Fondkommission AB som agerar likviditetsgarant för TCECUR Sweden AB.