ÄGARFÖRTECKNING

Ägarförteckning per 2018-11-28

NamnAntal aktierAndel %
TPE AS*1 925 84049,9 %
Toste Hedlund206 4726,1 %
Ole Oftedal195 0005,7 %
Per Lindstrand170 0004,4 %
Avanza Pension110 7972,9 %
Kurjon Holding AB89 3682,4 %
Mrkevve Holding AB89 3682,4 %
Jonas Bengtsson71 4901,9 %

Totalt utstående aktier: 4 690 840
Ledning och styrelse äger totalt ca 22 % i TCECUR Sweden AB (Publ)
*Utöver ovan redovisat innehav har TPE AS ställt ut 12 500 styck aktier till Mangold Fondkommission AB som agerar likviditetsgarant för TCECUR Sweden AB.