Ägarförteckning

Ägarförteckning per 2022-12-31

Namn Antal aktier Andel %
Arbona AB (publ.) 1 959 351 20,8 %
SEC Management AB 1 109 000 11,7 %
Nordnet Pension 1 033 961 11 %
Avanza Pension 898 311 9,5 %
Anton & Niklas AB 487 341 5,2 %
Klas Zetterman 384 765 4,1 %
Quilter Intl Isle of Man Ltd 238 563 2,5 %
Pension Futur 214 625 2,3 %
Automatic Alarm Stockholm Holding AB 208 246 2,2 %
SEB Life International 161 000 1,7 %
Summa 6 695 163 70,9 %

Totalt utstående aktier: 9 440 400