Ägarförteckning

Ägarförteckning per 2021-12-31

Namn Antal aktier Andel %
Arbona AB (publ.) 1 959 351 22 %
SEC Management AB 1 109 000 12,5 %
Avanza Pension 977 728 11 %
Nordnet Pension 807 543 9,1 %
Säkerhetscenter i Borås AB 431 351 4,8 %
Klas Zetterman 384 765 4,3 %

Styrelse och ledning äger privat och via bolag 43,6 % av utestående aktier.
Totalt utstående aktier: 8 894 568