Ägarförteckning

Ägarförteckning per 2020-12-31

Namn Antal aktier Andel %
Arbona AB (publ.) 1 878 569  29,5%
SEC Management AB 706 208 11,7 %
Avanza Pension 586 094  9,7%
Nordnet Pension 544 302 9,0 %
Klas Zetterman 307 813 5,1 %

Styrelse och ledning äger privat och via bolag 54,3 % av utestående aktier.
Totalt utstående aktier: 6 153 648