Ägarförteckning

Ägarförteckning per 2020-03-31

Namn Antal aktier Andel %
Mertiva AB 924 840 19,72 %
Sec Management AB 706 208 15,06 %
Arbona AB 470 000 10,02 %
Avanza Pension 326 107 6,95 %
Klas Zetterman 229 089 4,88 %

Styrelse och ledning äger privat och via bolag 52,9 % av utestående aktier.
Totalt utstående aktier: 4 690 840