Ägarförteckning

Ägarförteckning per 2024-03-28

Namn Antal aktier Andel %
Arbona AB (publ.) 2 400 000 24,8 %
Avanza Pension 1 197 708 12,4 %
Nordnet Pension 985 979 10,2 %
Never Eat Alone Public Value 969 703 10,0 %
Ålandsbanken 239 415 2,5 %
Ole Oftedal/försäkring 238 448 2,5 %
Pension Futur 214 625 2,2 %
Automatic Alarm Stockholm Holding AB 208 246 2,2 %
SEB Life International 201 000 2,1 %
Ulf Jonsson 190 115 2,0 %
Summa 6 848 239 70,7 %

Totalt utstående aktier: 9 681 130