Ägarförteckning

Ägarförteckning per 2021-06-30

Namn Antal aktier Andel %
Arbona AB (publ.) 1 878 569  28,5%
SEC Management AB 706 208 10,7 %
Avanza Pension 567 050  8,6%
Nordnet Pension 553 738 8,4 %
Klas Zetterman 307 813 4,7 %

Styrelse och ledning äger privat och via bolag 49,6 % av utestående aktier.
Totalt utstående aktier: 6 589 582