Ägarförteckning

Ägarförteckning per 2023-06-30

Namn Antal aktier Andel %
Arbona AB (publ.) 2 362 143 24,8 %
Nordnet Pension 980 267 10,3 %
Never Eat Alone Public Value 949 503 10,0 %
Avanza Pension 832 083 8,7 %
Ålandsbanken 392 703 4,1 %
Klas Zetterman 300 917 3,2 %
Utmost Intl Isle of Man Ltd 238 563 2,5 %
Pension Futur 214 625 2,3 %
Automatic Alarm Stockholm Holding AB 208 246 2,2 %
SEB Life International 201 000 2,1 %
Summa 6 680 050 70,1 %

Totalt utstående aktier: 9 534 204