Ledande teknikföretag inom säkerhet

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern. Vi har en lång historik och erfarenhet av leveranser till stora koncerner och offentlig sektor.

Delårsrapport för kvartal 3 2020

TCECUR har den 19 oktober publicerat sin delårsrapport för tredje kvartalet för 2020.

Delårsrapport för kvartal 2 2020

TCECUR har publicerat sin delårsrapport för andra kvartalet för 2020.

Årsredovisning 2019

TCECUR har den 26 maj publicerat sin årsredovisning för 2019.

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 3 19 oktober 2020
Bokslutskommuniké 2020 22 februari 2021
Delårsrapport kvartal 1 3 maj 2021
Bolagsstämma 3 maj 2021
Delårsrapport kvartal 2 16 augusti 2021
Delårsrapport kvartal 3 1 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 21 februari 2022

Vår vision är att bygga en grupp av ledande mellanstora teknikbolag inom säkerhetsbranschen

TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder.

Om TCECUR    Verksamheter