Ledande teknikföretag inom säkerhet

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern. Vi har en lång historik och erfarenhet av leveranser till stora koncerner och offentlig sektor.

Årsredovisning 2019

TCECUR har den 26 maj publicerat sin årsredovisning för 2019.

Delårsrapport för kvartal 1 2020

TCECUR har den 8 maj publicerat sin delårsrapport för första kvartalet för 2020.

Bokslutskommuniké 2019

TCECUR har den 20 februari publicerat sin bokslutskommuniké för 2019.

Finansiell kalender

Årsstämma, 2020 11 juni 2020
Delårsrapport 2, 2020 10 Augusti 2020
Delårsrapport 3, 2020 19 Oktober 2020

Vår vision är att bygga en grupp av ledande mellanstora teknikbolag inom säkerhetsbranschen

TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder.

Om TCECUR    Verksamheter