TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sverige, Access World  Technic AB och Mysec Sweden AB.

TCECUR har den 8 augusti publicerat sin delårsrapport för andra kvartalet 2019.

Läs mer

TCECUR har den 28 maj publicerat sin delårsrapport för första kvartalet 2019.

Läs mer

Aktieägarna i TCECUR Sweden AB (publ), 559102-0184, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28:e maj 2019 klockan 15.00 Plats: Scandic Victoria Tower Kista.

Läs mer