TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik.

TCECUR har den 31 augusti 2018 publicerat sin delårsrapport för perioden 1 jan – 30 juni 2018

Läs mer

Förvärvet av Mysec har nu slutförts efter en grundlig due dilligence som visat att företaget är välskött och att balansräkning och resultatgenerering håller en mycket hög kvalitet. TCECUR tillträdde 1 mars.

Läs mer

Vid årsstämman i TC Connect AB (publ) den 9 maj 2018 beslöts att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant. Stämman omvalde Petter Lundgren, Ole Oftedal och Malin…

Läs mer