TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sverige, Access World  Technic AB och Mysec Sweden AB.

TCECUR har den 19 oktober 2018 publicerat sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018.

Läs mer

TCECUR har den 31 augusti 2018 publicerat sin delårsrapport för perioden 1 jan – 30 juni 2018

Läs mer

Förvärvet av Mysec har nu slutförts efter en grundlig due dilligence som visat att företaget är välskött och att balansräkning och resultatgenerering håller en mycket hög kvalitet. TCECUR tillträdde 1 mars.

Läs mer