TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sverige, Access World  Technic AB och Mysec Sweden AB.
My video
TCECUR har den 26 maj publicerat sin årsredovisning för 2019.

Läs mer

TCECUR har den 8 maj publicerat sin delårsrapport för första kvartalet för 2020.

Läs mer

Bokslutskommuniké
2019

TCECUR har den 20 februari publicerat sin bokslutskommuniké för 2019

Läs mer

Artiklar och nyheter