Ledande teknikföretag inom säkerhet

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern. Vi har en lång historik och erfarenhet av leveranser till stora koncerner och offentlig sektor.

Årsredovisning 2020

TCECUR har den 29 mars publicerat sin årsredovisning för 2020.

Bokslutskommuniké 2020

TCECUR har den 22 februari publicerat sin bokslutskommuniké för 2020.

Delårsrapport för kvartal 3 2020

TCECUR har den 19 oktober publicerat sin delårsrapport för tredje kvartalet för 2020.

Finansiell kalender

Årsstämma 3 maj 2021
Delårsrapport kvartal 1 3 maj 2021
Delårsrapport kvartal 2 16 augusti 2021
Delårsrapport kvartal 3 1 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 21 februari 2022

Vår vision är att bygga en grupp av ledande mellanstora teknikbolag inom säkerhetsbranschen

TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder.

Om TCECUR    Verksamheter