Ledande teknikföretag inom säkerhet

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern. Vi har en lång historik och erfarenhet av leveranser till stora koncerner och offentlig sektor.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021 21 februari 2022
Delårsrapport Kv 1 2022 9 maj 2022
Delårsrapport Kv 2 2022 15 augusti 2022
Delårsrapport Kv 3 2022 7 november 2022

Vår vision är att bygga en grupp av ledande mellanstora teknikbolag inom säkerhetsbranschen

TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder.

Om TCECUR    Verksamheter