Historia

TCECUR är en koncern bestående av teknikorienterade företag verksamma i säkerhetsbranschen, med fokus på nytänkande och helhetslösningar inom säkerhet och säker kommunikation. Koncernen har sitt ursprung från Ericsson Radio och Telenor Radio, med över 40 års erfarenhet och bildades i sin nuvarande form 2017, då bolaget även listades på börsen. Sedan börsintroduktionen ett flertal ledande säkerhetsbolag förvärvats, däribland AWT (Access World Technic) 2017, Mysec (2018) samt Comex och Larmator (2019), Automatic Alarm (2020), RF Coverage (2021), LåsTeam (2021), Kungslås (2022) samt Sectragon (2022).

Företagen inom koncernen utvecklar, säljer, installerar, driftsätter, servar och underhåller kritiska säkerhetssystem inom inbrott- och brandlarm, övervakning, passersystem och säker kommunikation. Vår mångåriga erfarenhet har format oss till vad vi är idag. Vi är nära och långsiktiga samarbetspartners med våra viktigaste kunder.

Vi vet vad marknaden efterfrågar

Vår samlade erfarenhet har format oss till det vi är idag, en teknikorienterad säkerhetskoncern med goda erfarenheter från en krävande och bred marknad. Vägen till var vi är idag har varit lång och har gett oss stor kunskap samtidigt som det gett oss de principer som vi vilar på idag. Decentralisering men med ett starkt stöd från koncernnivå, samtidigt uppmuntrar vi till entrepenörskap och genom detta vet vi att lönsam tillväxt föds.