HISTORIA

Vår historia

TCECUR är en koncern bestående av teknikorienterade företag inom säkerhetsbranschen, med fokus mot hög teknologi och säkerhet. Koncernen har sitt ursprung från Ericsson och Telenor Radio, och med över 40 års erfarenhet har mer än 100 komplexa system installerats. Företagen inom Koncernen utvecklar, säljer, installerar och driftar kritiska säkerhetssystem, inom områden som överföring av tal och data, passer- och övervakningssystem och larm samt IT-säkerhet. Vår mångåriga erfarenhet har format oss till att vara en anpassningsbar och lyhörd koncern. Vi vet vad marknaden efterfrågar vilket våra återkommande kunder bevisar.

Vad TCECUR är idag och varför

Vår samlade erfarenhet har format oss till det vi är idag, en teknikorienterad säkerhetskoncern med goda erfarenheter från en krävande och bred marknad. Vägen till var vi är idag har varit lång och har gett oss stor kunskap samtidigt som det gett oss de principer som vi vilar på idag. Decentralisering men med ett starkt stöd från koncernnivå, samtidigt uppmuntrar vi till entrepenörskap och genom detta vet vi att lönsam tillväxt föds.