TC Connect Norge

TC Connect

Geografisk försäljning Primärt i Norge
Fokusområde Säker radio kommunikation
Webbsida http://tcconnect.no/

Harald Bergby

 

Harald Bergby

Verkställande direktör

 

”Vi verkar i en värld där den tekniska utvecklingen av kommunikation och säkerhet fortskrider allt snabbare och kraven på tillgänglighet, funktionalitet och rörlighet ökar. TC Connect har system och rutiner som bidrar till att skapa trygghet för våra kunder. Som organisation har vi den flexibilitet som krävs för att finnas tillgängliga 24/7, och med rätt kompetens.”

– VD Harald Bergby

Vår vision

Vår vision är att positionera TC Connect AS för att bli en central nyckelleverantör av kritiska säkerhetslösningar till den norska marknaden.

Om TC Connect Norge

TC Connect Norge utvecklar, säljer och installerar kritiska säkerhetssystem inom tal, data och bild. Vi driver också vårt eget kommersiella TETRA-nätverk där vi erbjuder våra kunder en säker kommunikationsbärare utan att investera i egen infrastruktur. Nätverket är tillgängligt för alla som behöver ett professionellt och driftsäker nät för tal och data.

TC Connect har i flera decennier levererat avancerade radiokommunikationssystem. Huvuddelen av vår verksamhet var från början riktade mot offentliga kunder inom hälsovård och blåljus. Idag levererar vi till både privata och offentliga verksamheter. Med kunder inom inom transport, landbaserad industri, försvar, befälhavare, luftfart, offshore, oljeraffinerier / gasterminaler, leveransfartyg och sjöfart.

Våra leveranser inkluderar allt från planering och design, projektledning, utveckling, implementering, dokumentation, testning, drift och support.

TC Connect är samtidigt operatör

TC Connect äger och driftar ett eget digitalt nät i Oslo. Vårt Diginet inkluderar TETRA och LTE / 4G där vi inom dessa teknologier erbjuder specialanpassade lösningar för våra kunder. De viktigaste kunderna är per idag T-banenettet i Oslo vid Sporveien, Posten och Oslo Kommune. Totalt har vi ca. 1.200 användare i vårt Diginet.

Våra marknader

TC Connect levererar effektiva kommunikations- och säkerhetslösningar för några av världens mest krävande företag. Vi har ramavtal med stora företag samt offentlig verksamet för leverans av digitala UHF radio och personsökarsystem. Vi har service och driftsavtal kopplade till flygplatser, järnväg och T-bane nettet, till flera industriföretag och till offentliga kunder inom hälsovård, säkerhet och transport.

Vi ser optimism inom vår marknad eftersom:

  • Olje och gas-sektorn är på väg att ta sig upp och satsar stort de kommande åren
  • Transportsektorn fortsätter att växa genom offentliga investeringar
  • Etablering av flera tunnlar i kombination med uppgraderingar av existerande
  • Högre säkerhet av bygg och industriområden

Leverantörer

Rohill
Tait Communications
Motorola
Airbus

Kunder

Statens vegvesen
Sporveien t-banen
Civilförsvarsförbundet
Avinor Oslo Airport
SAS
Statoil