RF Coverage

RF Coverage Logo

Geografisk försäljning Primärt i Sverige
Fokusområde Säker och komplex radiokommunikation
Webbsida www.rf-coverage.se

Jonas Blom

 

Jonas Blom

Verkställande direktör

”Vi på RF Coverage AB välkomnar TCECUR som ny ägare av RF Coverage AB. Vi ser framemot att tillsammans med TCECUR-gruppen vidareutveckla bolagets potential, kompetens och affärsfokus genom en breddning av vårt erbjudande till marknaden”

– VD Jonas Blom

Om RF Coverage AB

RF Coverage AB (RFC) är ett svensk företag som sedan 2012 – med mycket hög kompetens – designar, installerar/driftsätter samt underhåller täckningslösningar på den Nordiska marknaden. Vi arbetar bl.a. med standarder som GPS, LTE, UMTS, TETRA/RAKEL, GSM-R och komradio.

Likaså är vi en neutral aktör – d v s vi arbetar med flera leverantörer av hårdvara och mjukvara som enligt oss håller våra höga kvalitetskrav.

Oavsett om ni har ett täckningsbehov i en kontorslokal, undermark utrymmen, tåg eller tunnlar så kan vi på RFC hjälpa er.

Vi på RFC har kompetens från avancerad design, stabil installation och support – detta för att säkra helhetskvaliteten på våra leveranser och systemlösningar även efter leverans.

Unik kompetens, bra referenser samt fokus på kvalitet gör oss till en trygg leverantör.

Vi projekterar, bygger och underhåller mobil inomhuskommunikation

Vi projekterar, bygger och underhåller mobil inomhuskommunikation!

Med andra ord ser vi till att du som person, eller en maskin, som behöver uppkoppling får det – oavsett om det är i en tunnel, fastighet, tågvagn eller annan plats som ”saknar täckning”.

Våra tjänster omfattar hela leveranskedjan – ”från ax till limpa”. Från design till driftsättning och underhåll.

Vår egna serviceorganisation övervakar sedan systemen och eventuellt åtgärdar fel och brister – allt för att säkra en hög driftsäkerhet.

Vår serviceorganisation kan även reparera Avitec-, Axell- och Cobham utrustning som har behov av lite omvårdnad.

Verksamhet

Rätt kompetens lönar sig!

Vi på RF Coverage är övertygade om att kvalitet och erfarenhet skapar förtroende och säkra system. Därför fokuserar vi på att arbeta med och tillsammans med de bästa leverantörerna inom våra kompetensområden.

Våra tjänster delar vi upp i fyra olika tjänsteområden:

  • Förstudie (t.ex. felsökning, PIM mätningar)
  • Design (t.ex. komplett systemdesign, bygg- och relationshandlingar)
  • Installation (t.ex. montage, specialbyggnationer, driftsättning
  • Övervakning & Underhåll (t.ex. systemövervakning, underhåll)

Leverantörer

PBE Logo
Commscope Logo
Syntony Logo