VD-ord

Den ökande efterfrågan på högre säkerhet i samhället, för myndigheter, företag och individer, gör att marknaden befinner sig i stark tillväxt genom nyinstallationer och att gamla system ersätts med nya. De nya systemen använder ny teknologi, som gör att kunderna får en bättre direkt kontroll över sin säkerhet och kommunikation till en rimlig kostnad. Mobila lösningar, molnet, integration, kontrollrum, kameraövervakning och larmportaler är alla bra exempel på smarta tekniska lösningar som TCECURs bolag erbjuder marknaden.

Koncernens strategier utgår ifrån tre kompletterande områden. Vår grundsyn är att alla företag kan utvecklas, bli effektivare, höja sin lönsamhet och skapa tillväxt.

  • Strategisk tillväxt– Att bygga ledande positioner med smarta helhetslösningar i specialiserade nischer med nära och långvariga relationer med kunder, skapade genom hög leveranskvalitet. Detta möjliggörs av motiverade medarbetare samt ett effektivt sälj- och marknadsföringsarbete. Marknaden har en stark underliggande tillväxt vilket underlättar denna strategi.
  • Operationell effektivitet– Med en decentraliserad affärsmodell som stödjer idén att ansvar för utveckling och lönsamhet finns hos varje företagsledning och att beslut fattas nära kunden. Med nära och långvariga relationer med de tekniskt mest framstående leverantörerna skapas konkurrensfördelar, med unika lösningar och mervärden för kunden. Fokus på högre förädlingsvärden och egna produkter och lösningar höjer marginalen.
  • Förvärvsdriven tillväxt– vi söker lönsamma företag med en etablerad marknadsposition, kundrelationer och tillväxt. Drivna av duktiga entreprenörer och som med större finansiella resurser kan skapa en accelererad tillväxt. Vi söker säkerhetsrelaterade företag inom nya teknikområden, på nya geografiska marknader och även som komplement till nuvarande koncernbolag.

Bra företag byggs av bra människor, och vi värdesätter entreprenörsanda, enkelhet, pålitlighet, professionalism och respekt. För senaste nytt om bolaget, vänligen se våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Jacob Philipson

VD och Koncernchef, TCECUR