VD-ord

Käre aktieägare

TCECUR, som en koncern, bildades den 1 april 2017 och noterades på First North den 9 juni, då under namnet TC Connect. Starten på resan som publikt bolag har präglats av både spännande projekt och vissa justeringar i arbetssätt och organisation. Vi har länge levt i en privat miljö med utländska fonder som ägare. Som publikt bolag öppnas ytterligare möjligheter, tillgång till kapital, nya krav på transparens och ständig utveckling.

Med många års erfarenhet av avancerade radio och kommunikationssystem till räddningstjänst har efterfrågan även kommit från större företag och industrier. Kunderna efterfrågar en högre säkerhetsnivå, även inom andra typer av säkerhetssystem. Med dessa kundbehov och med trenden att koppla samman olika system, etablera nya digitala plattformar och krav på ökad säkerhet har koncernens strategi utökats med investeringar i olika typer av säkerhetssystem. I enlighet med den nya inriktningen genomförde vi två förvärv under 2017, AW Technic som tillförde ett helt nytt produktområde inom passersystem, övervakning och larm och RA Kommunikation som tillförde nya kundområden och förstärkning av leveranskapacitet.

Marknad i utveckling

Marknaden för säkerhetssystem och säker kommunikation utvecklas både vad gäller volym i efterfrågan och teknologi. Tetra-nätverk som ursprungligen används som säker radio av blåljusyrken, d.v.s. polis, räddningstjänst har utvecklats till att även kunna användas som bärande av data och bildöverföring. Mobila ”Tetra”-system utvecklas för att kunna sprida användandet till nya kundgrupper och högre säkerhetskrav.

Inom säkerhetssystem ökar behoven av mer integrerade system och mer avancerad  teknik. Integration till kontrollenheter och IT system skapar nya affärsmöjligheter för företag som arbetar med mer komplexa och teknikorienterade system. Biometrilösningar inför högre säkerhetsnivå och driver tydligt utvecklingen mot mer individualiserad teknik.

Vår affärsmodell

Under drygt 40 år har vi installerat säkerhetslösningar till de mest krävande kunderna avseende funktion och säkerhet. Vi har utvecklat modellen att leverera allt från design till installation, drift och service där vår erfarenhet möjliggör säkra installationer till lägre kostnad. Vi har dessutom byggt ett eget nätverk för Tetra-kommunikation i Norge, vilket skapar affärsmöjligheter.

Genom att använda marknadens senaste teknik levererad av världens ledande tillverkare och egenutvecklade lösningar har vi utvecklat en stor kunskap av kundens behov och olika systemmiljöer.

Koncernens strategier utgår ifrån tre kompletterande områden. Vår grundsyn är att alla företag kan utvecklas, bli effektivare, höja sin lönsamhet och skapa tillväxt.

Strategisk tillväxt – Att bygga ledande positioner med unika lösningar i specialiserade nischer med nära och långvariga relationer med kunder, skapade med hög leveranskvalitet. Detta möjliggörs av motiverade medarbetare samt ett effektivt sälj- och marknadsföringsarbete. Marknaden har en stark underliggande tillväxt vilket underlättar denna strategi.

Operationell effektivitet – Med en decentraliserad affärsmodell som stödjer idén att ansvar för utveckling och lönsamhet finns hos varje företagsledning och att beslut fattas nära kunden. Med nära och långvariga relationer med de tekniskt mest framstående leverantörerna skapas konkurrensfördelar, med unika lösningar och mervärden för kunden. Fokus på högre förädlingsvärden och egna produkter och lösningar höjer marginalen.

Förvärvsdriven tillväxt – vi söker lönsamma företag med en stabil marknadsposition, med goda kundrelationer, som drivs av starka entreprenörer och som med större finansiella resurser kan skapa en accelererad tillväxt. Vi söker säkerhetsrelaterade företag inom nya teknikområden, på nya geografiska marknader och även som komplement till nuvarande koncernbolag.

Bra företag byggs av bra människor. Eftersom vi bygger en koncern av fristående, självständiga företag är ledningen och medarbetarna av avgörande betydelse. Företagen i gruppen har olika affärsmodeller, strategier, organisationssystem, företagsnamn m.m., men alla drivs av att utvecklas och att skapa en ledande och unik position på sin del av marknaden. Vi söker och stödjer entreprenörer och självständiga affärsmän och kvinnor som levererat resultat. Vi anser att internrekrytering är att föredra vilket innebär att utveckling av medarbetare blir en viktig aktivitet i alla företag.

 

Klas Zetterman

VD och koncernchef, TCECUR