Bolagsstyrning

Styrelse

Ole Oftedal (1954)

Styrelselseordförande sedan 2020

Ole har en lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör med bakgrund som både ordförande och VD i privata och börsnoterade bolag. I tillägg har även Ole haft tidigare styrelseuppdrag i bolag som TeleVentures AS, Wedins, Salus Ansvar, Kungsleden, Scribona och Carl Lamm. Ole var VD för TCECUR 2017-2020.

Innehav av aktier i bolaget:
291 325 aktier privat och via bolag, samt 40 000 optioner

Tommy Lundqvist (1954)

Styrelseledamot sedan 2018

Tommy har varit advokat och delägare i advokatbyråer sedan 1991 och var med och bildade Wistrand Advokatbyrå i Stockholm 1999 där han är fortsatt verksam. Han arbetar med svensk och internationell affärsjuridik med inriktning på företagsöverlåtelser, börsnoteringar, kommersiella avtal, skatterätt och allmän bolagsrätt. Tommy har sedan 1989 varit styrelseledamot i svenska och internationella bolag med verksamheter inom tjänstesektorn, finans, läkemedel och industri. Utöver sitt uppdrag i TCECUR har Tommy styrelseuppdrag i flera bolag, däribland Acacia Asset Management AB, Cupole Consulting Group AB och Target Aid AB. Tommy är jur. kand. och har även ekonomutbildning från Stockholms universitet.

Innehav av aktier i bolaget:
45 273 aktier

Håkan Blomdahl (1968)

Styrelseledamot sedan 2019

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Styrelseordförande i storägaren Mertiva, VD
Triega AB. Andra styrelseuppdrag inkluderar bland annat Norvida Holding AB, SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Triona AB och Arbona AB.

Innehav av aktier i bolaget:
Styrelseordförande i Mertiva som äger 924 840 aktier,
Styrelseordförande i Arbona som äger 470 000 aktier.

Martin Zetterström (1968)

Styrelseledamot sedan 2019

Civ ing och civ ek. Bakgrund från bl a McKinsey & Co, Nordstjernan, B&B Tools och som
VD för Bright Group i Sverige. Martin är idag VD på storägaren Arbona. Har jobbat såväl
som ägare och styrelseledamot, samt i operativa befattningar i små och medelstora bolag.

Innehav av aktier i bolaget:
VD i Arbona som äger 470 000 aktier.

Koncernledning

Klas Zetterman

Klas Zetterman

CEO sedan 2020

Klas är civilingenjör från KTH, med en framgångsrik karriär som ledare i både svenska och internationella företag. Han har bred erfarenhet av försäljning, produktion och affärsutveckling av högteknologiska företag och kommer närmast från rollen som Vice President och General Manager för Illinois Tool Works (ITW), ett av USAs största börsnoterade industriföretag, där han varit verksam de senaste 12 åren. Tidigare har han bland annat arbetat som VD för Stokvis Tapes, Insite GmbH, Speed Ventures GmbH och dessförinnan i olika internationella roller för kemikoncernen DuPont de Nemours. Klas har även arbetat med företagsförvärv och företagsförsäljningar samt strategisk rådgivning inom management.

Innehav av aktier i bolaget:
229 089 aktier och 100 000 optioner

Liselott Byström

Liselott Byström

CFO sedan 2020

Liselott har en magisterexamen i ekonomi. Hon kommer närmast från rollen som Head of Group Business Control och Planning på Cavotec, som är en industrikoncern listad på Stockholmsbörsen.

Innehav av aktier i bolaget:
0 aktier och 10 000 optioner

TC Connect AS Norge

Harald Bergby

Harald Bergby

VD, TC Connect AS Norge

Harald var tidigare marknads- och försäljningsdirektör och är nu VD i bolaget. Harald har en lång erfarenhet i TC Connect och har sedan år 2000 arbetat inom försäljning och teknik. Med en lång och nära relation med marknaden, kunder och leverantörer har han goda förutsättningar för att driva bolaget framåt.

Innehav av aktier i bolaget:
2 500 aktier och 20 000 optioner

TC Connect Sweden AB

Robert Birgersson

Robert Birgersson (1971)

CEO, TC Connect Sweden AB

Robert har arbetat över 15 år på bolaget främst inom kundnära verksamhetsområden och har ett mycket gott anseende bland kunder, leverantörer och arbetskamrater. Robert har dessförinnan en bakgrund med ekonomiutbildning från Örebro Universitet, inköpare på Ericsson samt marknads och säljansvar på mindre företag.

Innehav av aktier i bolaget:
1 264 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Access World Technic AB

Per LindstrandPer Lindstrand (1984)

CEO, Access World Technic AB

Per är civilingenjör från KTH med inriktning datasäkerhet. Sedan 2012 driver han framgångsrikt företaget Access World Technic AB som nu är i en stor expansionsfas. Per har under dessa år skaffat sig en gedigen och djup kunskap om avancerade säkerhetssystem, främst med fokus på komplexa, globala lösningar som Tyco Software House CCURE och Honeywell Pro-Watch för kärnkraftverk, investmentbanker, industrier, IT-bolag och läkemedelsföretag. Under Pers ledning har Access World Technic de senaste åren genomfört installationer i Norden, England, Nederländerna, Tyskland och Frankrike, och nu även lyckats uppnå högsta certifieringsnivån “Platinum” som integratör för Honeywell.

Innehav av aktier i bolaget:
226 102 aktier och 30 000 optioner

Mysec Sweden

Toste Hedlund

Toste Hedlund

CEO Mysec Sweden AB

Toste var med och grundade Mysec Sweden AB och har arbetat i säkerhetsbranchen sedan 1986.
Toste är behörig ingenjör Inbrottslarm och Automatiska Brandlarm.

Innehav av aktier i bolaget:
291 138 aktier och 30 000 optioner

Revisorer

Till revisor har auktoriserad revisor Jonas Forsberg (född 1968), Finnhammars Revisionsbyrå AB organisationsnummer 556358-0462, valts. Jonas Forsberg blev auktoriserad revisor 1999 och är medlem i FAR sedan 2006.

Finnhammars Revisionsbyrå AB
Videvägen 5
194 78 Upplands Väsby
Tel: +46 8 59 41 11 00
www.finnhammars.se