Bolagsstyrning

Styrelse

Ole Oftedal

Styrelseordförande

Ole har en lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör med bakgrund som både ordförande och VD i privata och börsnoterade bolag. I tillägg har även Ole haft tidigare styrelseuppdrag i bolag som TeleVentures AS, Wedins, Salus Ansvar, Kungsleden, Scribona och Carl Lamm. Ole var VD för TCECUR 2017-2020.

Innehav av aktier i bolaget:
280 746 aktier privat och via försäkringar.

Håkan Blomdahl

Styrelseledamot

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Styrelseordförande i storägaren Arbona AB, VD Triega AB. Andra styrelseuppdrag inkluderar bland annat Norvida Holding AB, Triona AB och Katinla AB.

Innehav av aktier i bolaget:
Håkan Blomdahl är styrelseordförande i Arbona AB som äger 2 400 000 aktier.

Martin Zetterström

Styrelseledamot

Civ ing och civ ek. Bakgrund från bl a McKinsey & Co, Nordstjernan, B&B Tools och som VD för Bright Group i Sverige. Martin är idag VD på storägaren Arbona. Har jobbat såväl som ägare och styrelseledamot, samt i operativa befattningar i små och medelstora bolag.

Innehav av aktier i bolaget:
Martin äger 850 aktier privat och är VD i Arbona AB som äger 2 400 000 aktier.

Jonas Arvidsson

Styrelseledamot

Civilingenjörsexamen samt en doktorsexamen i maskinelement från LTH. Jonas har bred erfarenhet som VD och är idag CEO/Koncernchef på One-Nordic. Han har genom åren haft olika styrelseuppdrag för bland annat Lantmännen, IFK Kristianstad, BTJ System, Sydsvenska handelskammaren och Malmö högskola.

Innehav av aktier i bolaget:
Äger inga aktier i bolaget.

Koncernledning

Jacob Philipson

Jacob Philipson

CEO

Jacob har Business Degree från Bryssels Universitet och har varit verksam i både stora och små mjukvarubolag i Europa såväl som i Asien och Australien. Jacob började sin karriär med Ericsson Hewlett-Packard (EHPT) där han bl.a. sedermera hade försäljningsansvar för Sydost Asien. I början av 2000-talet jobbade Jacob för Oracle och hade globalt ansvar för ett telekomsegment. Under 2010-talet var Jacob VD i 8 år för Datscha AB vilket var ett SaaS bolag inom kommersiella fastighetsbranschen och vilket Jacob drev till försäljning till amerikanska Real Capital Analytics (RCA) 2019. Jacob har även tidigare varit VD på QBank, Partner i Stronghold Invest och suttit i en rad SaaS bolagsstyrelser.

Innehav av aktier i bolaget:
35 063 aktier och 0 optioner

Liselott Byström

Liselott Byström

CFO

Liselott har en magisterexamen i ekonomi. Hon kommer närmast från rollen som Head of Group Business Control och Planning på Cavotec, som är en industrikoncern listad på Stockholmsbörsen.

Innehav av aktier i bolaget:
17 589 aktier och 23 000 optioner

TC Connect AS Norge

Harald Bergby

Harald Bergby

VD, TC Connect AS Norge

Harald var tidigare marknads- och försäljningsdirektör och är nu VD i bolaget. Harald har en lång erfarenhet i TC Connect och har sedan år 2000 arbetat inom försäljning och teknik. Med en lång och nära relation med marknaden, kunder och leverantörer har han goda förutsättningar för att driva bolaget framåt.

Innehav av aktier i bolaget:
30 959 aktier och 21 000 optioner

TC Connect Sweden AB

Robert Birgersson

Robert Birgersson

VD, TC Connect Sweden AB

Robert har arbetat över 15 år på bolaget främst inom kundnära verksamhetsområden och har ett mycket gott anseende bland kunder, leverantörer och arbetskamrater. Robert har dessförinnan en bakgrund med ekonomiutbildning från Örebro Universitet, inköpare på Ericsson samt marknads och säljansvar på mindre företag.

Innehav av aktier i bolaget:
1 250 aktier privat och 28 000 optioner

Access World Technic AB

Per LindstrandPer Lindstrand

VD, Access World Technic AB

Per är civilingenjör från KTH med inriktning datasäkerhet. Sedan 2012 driver han framgångsrikt företaget Access World Technic AB som nu är i en stor expansionsfas. Per har under dessa år skaffat sig en gedigen och djup kunskap om avancerade säkerhetssystem, främst med fokus på komplexa, globala lösningar som Tyco Software House CCURE och Honeywell Pro-Watch för kärnkraftverk, investmentbanker, industrier, IT-bolag och läkemedelsföretag. Under Pers ledning har Access World Technic de senaste åren genomfört installationer i Norden, England, Nederländerna, Tyskland och Frankrike, och nu även lyckats uppnå högsta certifieringsnivån “Platinum” som integratör för Honeywell.

Innehav av aktier i bolaget:
161 000 aktier privat och 25 500 optioner

Lamport Sweden AB

Toste Hedlund

Toste Hedlund

VD, Lamport Sweden AB

Toste var med och grundade Mysec Sweden AB och har arbetat i säkerhetsbranchen sedan 1986.
Toste är behörig ingenjör Inbrottslarm och Automatiska Brandlarm.

Innehav av aktier i bolaget:
0 aktier och 16 000 optioner

Mysec Sweden AB

Per AsplundPer Asplund

VD, Mysec Sweden AB

Per Asplund har gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom säkerhetsbranschen. Han kommer närmast från tjänsten som försäljningschef på Copiax och dessförinnan har han bland annat varit både affärsområdeschef och vice vd på Nordic Alarm.

Innehav av aktier i bolaget:
0 aktier och 7 000 optioner

RF Coverage

Jonas BlomJonas Blom

VD, RF Coverage AB

Jonas är en av grundarna till RF Coverage AB som startade 2012. Jonas har sedan mitten av 1990-talet primärt arbetat med försäljnings- och ledningsfunktioner inom telekom- och IT segmentet.

Jonas har som utbildningsgrund tekniskt 4-årig utbildning på gymnasiet samt diplomerad marknadsekonom på IHM Business School.

Innehav av aktier i bolaget:
45 561 aktier och 18 000 optioner

LåsTeam

Klas IngemarssonKlas Ingemarsson

VD, LåsTeam Sverige AB

Klas Ingemarsson var med och grundade LåsTeam Sverige AB år 2000 och har arbetat i säkerhetsbranschen sedan 1997. Klas har erfarenhet av säkerhetsbranschen inom områden som installation, projekt- och företagsledning.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i och VD för Säkerhetscenter i Borås AB och i Säkerhetsgrinden i Borås Fastighets AB. Styrelseledamot i Lundastenen AB.

Innehav av aktier i bolaget:
102 266 aktier via bolag och 12 000 optioner

Sectragon International AB

Anton Juric på SectragonAnton Juric

VD, Sectragon International AB

Efter gymnasiet och ett år i Kina påbörjade Anton dubbla kandidatprogram vid Stockholms Universitet (juridik samt företagsekonomi) och hade som ambition att arbeta med affärsjuridik. I stället för att göra klart studierna så grundade han i slutet på 2015 Sectragon AB tillsammans med Niklas Lindgren. Det som började som ett projekt växte och är idag ett av branschens snabbast växande och mest lönsamma säkerhetsföretag. Anton lämnade över VD rollen i Sectragon AB 2023 då Sectragon International AB startades för att expandera Sectragon globalt.

Innehav av aktier i bolaget:
216 387 aktier via bolag och 7 000 optioner

Sectragon AB

Niclas Söderström

VD, Sectragon AB

Niclas anställning på Sectragon AB började i ett tidigt skede av företagets utveckling, där han initialt fokuserade på att bygga upp bolagets business-to-business segment. Denna roll utvecklades sedan till att omfatta en mer övergripande ansvarsroll i företaget, vilket gav honom möjlighet att bidra till dess strategiska och operativa utveckling som verksamhetschef för att sedan ta VD rollen under 2023.

Innehav av aktier i bolaget:
0 aktier och 3 500 optioner

Aktiebolaget Kungslås

Marcus Hellström

VD, Aktiebolaget Kungslås

Marcus har lång erfarenhet från säkerhetsbranschen från både Sverige och Norge. Han kommer närmast från AXS Nordic AB och dessförinnan har han arbetat på Certego AS och ASSA ABLOY Opening Solutions AB. Han har en gedigen erfarenhet med allt från faktisk låsmontering till försäljning, rådgivning, projektering och teknisk support. Innehavare av Mästarbrev inom låssmedyrket.

Innehav av aktier i bolaget:
0 aktier och 3 500 optioner

Revisorer

Till revisor har auktoriserad revisor Jonas Forsberg (född 1968), Finnhammars Revisionsbyrå AB organisationsnummer 556358-0462, valts. Jonas Forsberg blev auktoriserad revisor 1999 och är medlem i FAR sedan 2006.

Finnhammars Revisionsbyrå AB
Videvägen 5
194 78 Upplands Väsby
Tel: +46 8 59 41 11 00
www.finnhammars.se