Bolagsstyrning

Styrelse

Ole Oftedal (1954)

Styrelselseordförande sedan 2020

Ole har en lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör med bakgrund som både ordförande och VD i privata och börsnoterade bolag. I tillägg har även Ole haft tidigare styrelseuppdrag i bolag som TeleVentures AS, Wedins, Salus Ansvar, Kungsleden, Scribona och Carl Lamm. Ole var VD för TCECUR 2017-2020.

Innehav av aktier i bolaget:
314 173 aktier privat och via försäkringar

Tommy Lundqvist (1954)

Styrelseledamot sedan 2018

Tommy har varit advokat och delägare i advokatbyråer sedan 1991 och var med och bildade Wistrand Advokatbyrå i Stockholm 1999 där han är fortsatt verksam. Han arbetar med svensk och internationell affärsjuridik med inriktning på företagsöverlåtelser, börsnoteringar, kommersiella avtal, skatterätt och allmän bolagsrätt. Tommy har sedan 1989 varit styrelseledamot i svenska och internationella bolag med verksamheter inom tjänstesektorn, finans, läkemedel och industri. Utöver sitt uppdrag i TCECUR har Tommy styrelseuppdrag i flera bolag, däribland Acacia Asset Management AB, Cupole Consulting Group AB och Target Aid AB. Tommy är jur. kand. och har även ekonomutbildning från Stockholms universitet.

Innehav av aktier i bolaget:
19 625 aktier via bolag

Håkan Blomdahl (1968)

Styrelseledamot sedan 2019

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Styrelseordförande i storägaren Arbona AB, VD Triega AB. Andra styrelseuppdrag inkluderar bland annat Norvida Holding AB, Triona AB och Katinla AB.

Innehav av aktier i bolaget:
Håkan Blomdahl är styrelseordförande i Arbona AB som äger 1 859 351 A-aktier samt 100 000 B-aktier.

Martin Zetterström (1968)

Styrelseledamot sedan 2019

Civ ing och civ ek. Bakgrund från bl a McKinsey & Co, Nordstjernan, B&B Tools och som VD för Bright Group i Sverige. Martin är idag VD på storägaren Arbona. Har jobbat såväl som ägare och styrelseledamot, samt i operativa befattningar i små och medelstora bolag.

Innehav av aktier i bolaget:
Martin äger 850 aktier privat och är VD i Arbona AB som äger 1 859 351 A-aktier samt 100 000 B-aktier.

Koncernledning

Klas Zetterman

Klas Zetterman

CEO sedan 2020

Klas är civilingenjör från KTH, med en framgångsrik karriär som ledare i både svenska och internationella företag. Han har bred erfarenhet av försäljning, produktion och affärsutveckling av högteknologiska företag och kommer närmast från rollen som Vice President och General Manager för Illinois Tool Works (ITW), ett av USAs största börsnoterade industriföretag, där han varit verksam de senaste 12 åren. Tidigare har han bland annat arbetat som VD för Stokvis Tapes, Insite GmbH, Speed Ventures GmbH och dessförinnan i olika internationella roller för kemikoncernen DuPont de Nemours. Klas har även arbetat med företagsförvärv och företagsförsäljningar samt strategisk rådgivning inom management.

Innehav av aktier i bolaget:
334 765 aktier och 130 000 optioner

Liselott Byström

Liselott Byström

CFO sedan 2020

Liselott har en magisterexamen i ekonomi. Hon kommer närmast från rollen som Head of Group Business Control och Planning på Cavotec, som är en industrikoncern listad på Stockholmsbörsen.

Innehav av aktier i bolaget:
6 287 aktier och 21 000 optioner

TC Connect AS Norge

Harald Bergby

Harald Bergby

VD, TC Connect AS Norge

Harald var tidigare marknads- och försäljningsdirektör och är nu VD i bolaget. Harald har en lång erfarenhet i TC Connect och har sedan år 2000 arbetat inom försäljning och teknik. Med en lång och nära relation med marknaden, kunder och leverantörer har han goda förutsättningar för att driva bolaget framåt.

Innehav av aktier i bolaget:
8 355 aktier och 31 000 optioner

TC Connect Sweden AB

Robert Birgersson

Robert Birgersson (1971)

CEO, TC Connect Sweden AB

Robert har arbetat över 15 år på bolaget främst inom kundnära verksamhetsområden och har ett mycket gott anseende bland kunder, leverantörer och arbetskamrater. Robert har dessförinnan en bakgrund med ekonomiutbildning från Örebro Universitet, inköpare på Ericsson samt marknads och säljansvar på mindre företag.

Innehav av aktier i bolaget:
1 250 aktier privat och 16 000 optioner

Access World Technic AB

Per LindstrandPer Lindstrand (1984)

CEO, Access World Technic AB

Per är civilingenjör från KTH med inriktning datasäkerhet. Sedan 2012 driver han framgångsrikt företaget Access World Technic AB som nu är i en stor expansionsfas. Per har under dessa år skaffat sig en gedigen och djup kunskap om avancerade säkerhetssystem, främst med fokus på komplexa, globala lösningar som Tyco Software House CCURE och Honeywell Pro-Watch för kärnkraftverk, investmentbanker, industrier, IT-bolag och läkemedelsföretag. Under Pers ledning har Access World Technic de senaste åren genomfört installationer i Norden, England, Nederländerna, Tyskland och Frankrike, och nu även lyckats uppnå högsta certifieringsnivån “Platinum” som integratör för Honeywell.

Innehav av aktier i bolaget:
161 000 aktier privat och 16 000 optioner

Mysec Sweden

Toste Hedlund

Toste Hedlund

CEO, Mysec Sweden AB

Toste var med och grundade Mysec Sweden AB och har arbetat i säkerhetsbranchen sedan 1986.
Toste är behörig ingenjör Inbrottslarm och Automatiska Brandlarm.

Innehav av aktier i bolaget:
0 aktier och 16 000 optioner

Automatic Alarm

Andreas Bergström

Andreas Bergström

VD, Automatic Alarm i Stockholm AB

Andreas var med och grundade Automatic Alarm i dess nuvarande form 2007. Andreas har en lång och gedigen erfarenhet av säkerhetsbranschen inom områden som försäljning, installation, service, projekt- och företagsledning. Han är behörig ingenjör för inbrottslarm.

Innehav av aktier i bolaget:
148 170 aktier privat och via Automatic Alarm Stockholm Holding AB och 6 000 optioner

RF Coverage

Jonas BlomJonas Blom

VD, RF Coverage AB

Jonas är en av grundarna till RF Coverage AB som startade 2012. Jonas har sedan mitten av 1990-talet primärt arbetat med försäljnings- och ledningsfunktioner inom telekom- och IT segmentet.

Jonas har som utbildningsgrund tekniskt 4-årig utbildning på gymnasiet samt diplomerad marknadsekonom på IHM Business School.

Innehav av aktier i bolaget:
45 537 aktier och 6 000 optioner

LåsTeam

Klas IngemarssonKlas Ingemarsson

VD, LåsTeam Sverige AB

Klas Ingemarsson var med och grundade LåsTeam Sverige AB år 2000 och har arbetat i säkerhetsbranschen sedan 1997. Klas har erfarenhet av säkerhetsbranschen inom områden som installation, projekt- och företagsledning.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i och VD för Säkerhetscenter i Borås AB och i Säkerhetsgrinden i Borås Fastighets AB. Styrelseledamot i Lundastenen AB.

Innehav av aktier i bolaget:
86 270 aktier via bolag och 6 000 optioner

Kungslås

Mattias Nilsson på KungslåsiMattias Nilsson

VD, Kungslås

Mattias började sin bana i låsbranschen 1985. År 2000 tog han över Kungslås.
Mattias har lång erfarenhet från säkerhetsbranschen och arbetat med allt från
verkstad, butiksförsäljning, installation, projektledning och företagsledning.

Innehav av aktier i bolaget:
17 560 aktier via bolaget Kungslås Holding AB

Sectragon

Anton Juric på SectragonAnton Juric

VD, Sectragon

Efter gymnasiet och ett år i Kina påbörjade Anton dubbla kandidatprogram vid Stockholms Universitet (juridik samt företagsekonomi) och hade som ambition att arbeta med affärsjuridik. I stället för att göra klart studierna så grundade han i slutet på 2015 Sectragon AB tillsammans med Niklas Lindgren. Det som började som ett projekt växte och är idag ett av branschens snabbast växande och mest lönsamma säkerhetsföretag.

På Sectragon har Anton arbetat med affärsutveckling och styrning av större projekt och är idag VD på bolaget.

Innehav av aktier i bolaget:
162 255 aktier via Anton & Niklas AB

Revisorer

Till revisor har auktoriserad revisor Jonas Forsberg (född 1968), Finnhammars Revisionsbyrå AB organisationsnummer 556358-0462, valts. Jonas Forsberg blev auktoriserad revisor 1999 och är medlem i FAR sedan 2006.

Finnhammars Revisionsbyrå AB
Videvägen 5
194 78 Upplands Väsby
Tel: +46 8 59 41 11 00
www.finnhammars.se