Sectragon

Geografisk försäljning Primärt i Sverige
Fokusområde Passer, larm och kamera lösningar till företag
Webbsida www.sectragon.com

Anton Juric (VD) och Niklas Lindgren (Marknadschef och vice VD)

 

Anton Juric & Niklas Lindgren

Verkställande direktör resp. Marknadschef och vice VD, Sectragon

”Vi välkomnar TCECUR som ny ägare av Sectragon. Det är en ära att vara ett av få handplockade bolag som blir en del av koncernen. Vi har stora planer för framtiden och genom organisk tillväxt, förvärv samt nära samarbeten med koncernens övriga företag kommer vi nå nya höjder.’’

– Verkställande direktör Anton Juric

Om Sectragon

Sectragon är en modern säkerhetsleverantör som levererar skräddarsydda helhetslösningar inom säkerhetsteknik inkluderande bl a inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och kamerabevakning. Bolaget är av SBSC certifierad anläggarfirma avseende inbrottslarmssystem i larmklass 2, kamerabevakningssystem (CCTV) och automatkopplade brandlarm. Bolaget arbetar brett, men merparten av kunderna återfinns inom segmenten offentlig sektor, fastighetstutveckling, fastighetsförvaltning samt logistik.

Historia

Sectragon grundades år 2015 då IP-kameror började konkurrera ut analoga kameror. Tack vare en kompromisslös service och starka band till några av världens största kameratillverkare i Asien kunde bolaget slå sig in på marknaden och få en stor kundbas på kort tid. Genom en sund affärsplan, goda rekryteringar och fortsatt hög servicegrad utökades affärsområdena genom åren. Först med integrerade säkerhetssystem, sedan lås- och beslag och slutligen brandlarm. Idag är bolaget ett av branschens snabbast växande och mest lönsamma bolag.