Affärsidé

TCECUR är en företagsgrupp med fokus mot hög teknologi och säkerhet.

Koncernen har sitt ursprung från Ericsson och Telenor Radio. Med 40 års erfarenhet har mer än 150 komplexa system installerats. Företagen utvecklar, säljer, installerar och driftar kritiska säkerhetssystem.

 • Överföring av tal och data
 • Passer- och övervakningssystem
 • Larm och IT-säkerhet

Egna produkter, lösningar samt genom agenturer från världsledande producenter.

TCECUR Verksamheter

Kundanpassade helhetslösningar genom nytänkande och ny teknik.

Vår
affärsmodell

Kundnära och långsiktiga samarbeten genom professionell service och underhåll.

Entreprenörsdrivna företag inom säkerhet och säker kommunikation.

Vår
affärsmodell

Kundanpassade helhetslösningar genom nytänkande och ny teknik.

Kundnära och långsiktiga samarbeten genom professionell service och underhåll.

Entreprenörsdrivna företag inom säkerhet och säker kommunikation.

Våra kunder

ICA Gruppen
H&M
ABB
DSB
Johnson & Johnson
Equinor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nomura
Skolfastigheter i Stockholm AB
Vattenfall
OKG
Citibank
Statens vegvesen
Sporveien
 • Säker kommunikation till samhällskritiska organisationer
 • Integrerade säkerhetssystem till kommuner och företag
 • Globala säkerhets-, passer- och kontrollsystem till internationella företag som integreras och övervakas
 • Säker kommunikation till samhällskritiska organisationer
 • Integrerade säkerhetssystem till kommuner och företag
 • Globala säkerhets-, passer- och kontrollsystem till internationella företag som integreras och övervakas
ICA Gruppen
H&M
ABB
DSB
Johnson & Johnson
Equinor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nomura
Skolfastigheter i Stockholm AB
Vattenfall
OKG
Citibank
Statens vegvesen
Sporveien

Referenskund

 

Botkyrka kommun

”Samarbetet fungerar väldigt bra, Mysecs personal är tillmötesgående, vill hjälpa till och försöker göra det till ett så bra pris som möjligt. Om jag ringer dom och ber dom prioritera ett ärende så blir det löst. Många företag säger att de sätter kunder i första läget. Mysec gör det verkligen!”

– Andreas Brander,  säkerhetssamordnare på Botkyrka kommun

 • 500 fastigheter, bestående av vårdboende, skolor och förskolor.
 • Ca 350 larm- och passersystem med inbrottslarm, tv-övervakning och automatiska brandlarm.
 • I stort sett samtliga inbrottslarmanläggningar är anslutna till Mysecs larmportal vilket möjliggör egen larmförmedling
 • Driftsäkert, skalbart och bra funktionalitet

Design

Skräddarsydda lösningar
Erfarenhet
Dokumentation

Installation

Lokal och internationell närvaro
Kvalitetssäkrar

Projektledning

Implementering
Tidsplan
Budget
Utbildning

Produktion

Uppstart
Operativa tester och utvärdering
Egna nätverk

Service & Support

Kvalitet
Hög pålitlighet
Konsultation
After sales / web