Mål och strategi

TCECUR är en grupp av specialiserade teknikföretag som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder: globala industriföretag, internationella serviceföretag, banker, infrastruktur, polis/brand/sjukvård, kommuner och landsting, mindre lokala företag och institutioner. Alla har samma krav på funktion, tillförlitlighet, snabb och säker leverans och en fungerande service och underhållsstruktur. Vår företagsgrupp består av lönsamma stabila företag som arbetar i en expansiv marknad med tydligt teknikskifte i produkter och lösningar.

Affärsmodell

 • Kundanpassade helhetslösningar genom nytänkande och ny teknik
 • Kundnära och långsiktiga samarbeten genom professionell service och underhåll
 • Entreprenörsdrivna företag inom säkerhet och säker kommunikation

Strategiska initiativ

Organisk tillväxt i en snabbt

växande bransch

Operationell effektivitet

Förvärv

Finansiella mål

 • 10% organisk tillväxt och genom förvärv
 • 10% EBITA-marginal
 • Nettoskulden skall ej  överstiga en kvot på 2,5

Affärsmodell

 • Kundanpassade helhetslösningar genom nytänkande och ny teknik
 • Kundnära och långsiktiga samarbeten genom professionell service och underhåll
 • Entreprenörsdrivna företag inom säkerhet och säker kommunikation

Strategiska initiativ

Organisk tillväxt i en snabbt

växande bransch

Operationell effektivitet

Förvärv

Finansiella mål

 • 10% organisk tillväxt och genom förvärv
 • 10% EBITA-marginal
 • Nettoskulden skall ej  överstiga en kvot på 2,5

Ledarskap

Eftersom vi bygger en koncern bestående av fristående och självständiga företag inom säkerhet och säker kommunikation är ledarskap av avgörande betydelse. Företagen i gruppen har delvis olika strategier och drivs av visionen att skapa ledande och unika positioner på sin respektive del av marknaden.   Vi stöder entreprenörer och erfarna företagsledare som levererar resultat och lönsam tillväxt. Även i komplicerade tekniska projekt är det vår erfarenhet att det enkla alltid skapar överlägsen effektivitet och kundnytta.  Vi jobbar som ett team inom koncernen och vi värdesätter entreprenörsanda, enkelhet, pålitlighet, professionalism och respekt.

Ledarskap

Eftersom vi bygger en koncern bestående av fristående och självständiga företag inom säkerhet och säker kommunikation är ledarskap av avgörande betydelse. Företagen i gruppen har delvis olika strategier och drivs av visionen att skapa ledande och unika positioner på sin respektive del av marknaden.   Vi stöder entreprenörer och erfarna företagsledare som levererar resultat och lönsam tillväxt. Även i komplicerade tekniska projekt är det vår erfarenhet att det enkla alltid skapar överlägsen effektivitet och kundnytta.  Vi jobbar som ett team inom koncernen och vi värdesätter entreprenörsanda, enkelhet, pålitlighet, professionalism och respekt.