Mål och strategi

TCECUR är en grupp av specialiserade teknikföretag som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder: globala industriföretag, internationella serviceföretag, banker, infrastruktur, polis/brand/sjukvård, kommuner och landsting, mindre lokala företag och institutioner. Alla har samma krav på funktion, tillförlitlighet, snabb och säker leverans och en fungerande service och underhållsstruktur. Vår företagsgrupp består av lönsamma stabila företag som arbetar i en expansiv marknad med tydligt teknikskifte i produkter och lösningar.

Strategisk tillväxt

 • Säkerställa nära relation med våra kunder genom vår höga leveranssäkerhet, och växa med befintliga kunder.
 • Bredda produkt- och lösningserbjudande.
 • Bredda geografisk marknad.
 • Utveckla försäljningsorganisation och medarbetare.
 • Utveckla prisstrategier och leasinglösningar.

Operationell effektivitet

  • Kostnadseffektivitet.
  • Utveckla medarbetare och interna processer.
  • Förhandla leverantörer och andra kontrakt.
  • Kassaflödeskontroll.
  • Reducera kapitalbindning.
  • Frigör tillgångar.
  • Fokus på högre förädlingsvärden, utveckla egna produkter och lösningar.

Förvärvsdriven tillväxt

 • Efterfrågan på ökad säkerhet och mer avancerade och anpassade lösningar ökar.
 • Lönsamma företag med en stabil marknadsposition och långvariga kundrelationer.
 • Teknikorienterade företag med unika lösningar.
 • Beprövad affärsmodell som skapat både tillväxt och lönsamhet.
 • Affärsdriven och entreprenöriell ledning.
 • Nya teknikområden, nya geografiska marknader och som komplement till nuvarande koncernbolag.

LEDARSKAP

Eftersom vi bygger en koncern av fristående, självständiga företag inom säkerhet och kommunikation är ledningen av avgörande betydelse. Företagen i gruppen kan ha olika affärsmodeller, strategier, organisationssystem, företagsnamn m.m, men drivs av ambitionen att skapa en ledande och unik position på sin specifika del av marknaden. Vi stöder entreprenörer och självständiga erfarna affärsmän som levererat resultat. Internrekrytering är alltid säkrare och kräver att företagen arbetar aktivt med utvecklingsprogram för sina medarbetare. Även i komplicerade tekniska projekt tror vi att det enkla alltid skapar överlägsen effektivitet och kundnytta. Koncernens ledning stödjer med resurser och fokus på lönsam tillväxt.